აბუზუსი

აბუზუსი – (ბოროტად გამოყენება) არახანგრძლივი (ერთი ან რამდენიმე დღის განმავლობაში) დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული საშუალების გამოყენება, რაც იწვევს გამოხატულ ინტოქსიკაციას.