აგენტი

აგენტი – (ბროკერი, დილერი, კომისიონერი, მაკლერი) იურიდიული, ან ფიზიკური პირი, რომელიც ასრულებს გარკვეულ ქმედებას სხვა პირის (პრინციპალის) დავალებით, მაგრამ მის ხარჯზე და მისი სახელით; აგრეთვე მოქმედებას გარიგების მოსამზადებლად, მაგრამ ხელმოწერის უფლების გარეშე.