ნეოართროზი

ნეოართროზი – ახალი სახსარი; წარმოიქმნება უჩვეულო ადგილზე ძვლების ზედაპირებს შორის, რომლებიც იმყოფებიან მექანიკურ შეხებაში მოძრაობის დროს.