ენდოვიდეოსისტემა

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები”

ენდოქირურგიული აღჭურვილობის უმთავრესი ნაწილი, განკუთვნილი სამედიცინო ენდოსკოპებისგან                      მიღებული  ფერადი   გამოსახულების სიგნალების ფორმირებისა და ვიდეოჩანაწერის გასაკეთებლად;  (იხ. ენდოქირურგიული აღჭურვილობის კომპლექტი) (სურ. 4.1) შედგება: შედგება ტელეკამერის, ტელემონიტორის, ვიდეომაგნიტოფონის და სიგნალების გადამამუშავებელი ბლოკისგან. ნაკრებში შედის აირის მისაწოდებელი  (ინსუფლატორი) და  ანატომიური ღრუდან შიგთავსის ამოსაქაჩი (აქვაპურატორი) აპარატები.

endovideosistema

ინსტრუმენტების დისტრიბუტორებს ვთხოვთ მოგვაწოდონ სურათები და დამატებითი ინფორმაცია. საკონტაქტო ელფოსტა: mpifarm@gmail.com
….

<<<ინა გერდი
მომდევნო გვერდი>>>>