ურთიერთმასაჟი

გადასვლა საიტზე ,,მასაჟი”

ურთიერთმასაჟს იყენებენ: საუნაში, ტურისტულ მოგზაურობებში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საწარმოებში და ასე შემდეგ.

ამ მეთოდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთის მასირებას ახდენს რიგ-რიგობით, მასაჟის ძირითადი მეთოდების გამოყენებით. ურთიერთმასაჟი ატარებენ ხელითაც და სპეციალური აპარატის გამოყენებითაც. ის შეიძლება იყო საერთოც და ლო

დიდი ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ, იყენებენ საერთო აღმდგენ მასაჟს. ურთიერთმასაჟის პროცედურა დაახლოებით 10–15 წუთს გრძელდება. ისეთი ხერხების გამოყენება, როგორებიცაა: წყვეტილი ვიბრაცია, ხელის დარტყმა, ე.წ. კეპვა და მტვრევა, ამაღლებს ვენურ წნევას და კუნთების ტონუსს. ამიტომ მათი გამოყენება ურთიერთ აღმდგენი მასაჟის დროს რეკომენდებული არაა.კალურიც. ლოკალური მასაჟის დროს სხეულის ყველაზე დაღლილი, ყველაზე დაძაბული ნაწილებისა და კუნთების მასირებას ახდენენ.

________________________________________

სტატია მოამზადა გიორგი გერგეშელიძემ

..

.