თურმანიძის მალამოს 1000 წლისთავი

თურმანიძის მალამო ქართული არამატერიალური კულტურის ძეგლია და მას შესაბამისი სტატუსი უნდა მიენიჭოს

ექიმ თურმანიძეთა საგვარეულო წერილობით წყაროებში 1000 წლის წინ იხსენიება, თუმცა მალამოები ბევრად ძველია.

ექიმთა ფეის-კლუბი გამოდის ინიციატივით საერთაშოროსო დონეზე ჩატარდეს თურმანიძის მალამოს 1000 წლისთავი.