თურმანიძის მალამოს 1000 წლისთავი

  • თურმანიძის მალამოები

☘ თურმანიძის მალამო ქართული არამატერიალური კულტურის ძეგლია და მას შესაბამისი სტატუსი უნდა მიენიჭოს

☘ ექიმ თურმანიძეთა საგვარეულო წერილობით წყაროებში 1000 წლის წინ იხსენიება, თუმცა მალამოები ბევრად ძველია.

☘ ექიმთა ფეის-კლუბი გამოდის ინიციატივით საერთაშოროსო დონეზე ჩატარდეს თურმანიძის მალამოს 1000 წლისთავი.

Share this...Share on Facebook
Facebook