ხატიას გვერდები

..

 1. ალაქტაზია
 2. ალიმენტური ტრაქტი
 3. ანალური ფისტულა
 4. ანოსკოპია
 5. ანტაციდები
 6. ანტრექტომია
 7. ასიმპტომური
 8. საყლაპავი მილის ატრეზია
 9. ბარიუმის ოყნა
 10. გასტროპარეზი
 11. გასტრექტომია
 12. ჰემოროიდექტომია
 13. ანტაგონისტი
 14. კალციუმის ანტაგონისტი
 15. ანტიბაქტერიული
 16. ანტიბიოტიკი
 17. კარცინომოემბრიონული ანტიგენი
 18. სიმსივნური ანტიგენი
 19. კელის ანტიგენები
 20. ანტიკეტოგენი
 21. ანტიკოაგულანტი
 22. ანტიტოქსინი
 23. ანტიფიბრინოლიზური
 24. ანტიქოლინესთერაზა
 25. ანთროპოზოონოზი
 26. ანთროსკოპია
 27. ანთროსტომია
 28. აბარტიკულაცია
 29. აბდომინო
 30. აბერანტული
 31. აბორტუსი
 32. აბსცესი პერიოდონტული
 33. პერიტონზილარული აბსცესი
 34. ავასკულური
 35. აგონალური
 36. ადჰეზია
 37. ადენოზი
 38. ადენოზინი
 39. ადენოიდექტომია
 40. ადრენერგული
 41. ადრენოლეიკოდისტროფია
 42. ადრენალიზური 
 43. აზო,აზოტო 
 44.  აზოტურია
 45. აკარიდი 
 46. აკლაზია დიაფიზური
 47. აკრომიონი
 48. აქსონოტმეზი
 49. პლაზმინოგენის ქსოვილოვანი აქტივატორი
 50. აქტიური ტრანსპორტი
 51. აქტინობაცილა
 52. აქტინოთერაპია
 53. ალეიკემიური
 54. ალექსითიმია 
 55. ალკალემია
 56. ალოიზოლეიცინი
 57. ალოპათია
 58. ალბუმოზა
 59. ალვეუსი
 60. ალგიდური
 61. ამებომა
 62. ამელობლასტი
 63. ამელობლასტომა
 64. ამელოგენეზი
 65. არასრულყოფილი ამელოგენეზი
 66. შეუცვლელი ამინომჟავა
 67. ამფიართროზი
 68. ანაკროტია
 69. ანჰიდრაზა
 70. ანგიოგენეზი
 71. ანგიოდისპლაზია
 72. ანგიომა
 73. ანდროსტერონი
 74. ქვედა ყბის კბილების ანესთეზია
 75. ანიონი
 76. ანკილოსტომოზი
 77. თანკბილვის ანომალია
 78. ატლანტი
 79. ატოპენი
 80. ათირეოზი
 81. ატელ-,ატელო-
 82. არქენტერონი
 83. ართროპლასტიკა
 84. ართროდეზი
 85. ართროგრაფია
 86. არტიკულატორი
 87. არტერიექტომია 
 88. არტერიოპლასტიკა
 89. არტერიოლიტი
 90. არიბოფლავინოზი
 91. არეოლა 
 92. არგინინი
 93. არაქნეიდიზმი,არაქნიდიზმი
 94. აპუდომა
 95. აპროქტია
 96. აპროზექსია
 97. აპოზიცია
 98. აპლიკატორი
 99. აპერცეპცია
 100. აპნეუზი
 101. თიმუსის აპლაზია 
 102. აპიკექტომია
 103. აორტოგრაფია
 104. ანიმუსი,ანიმა
 105. ანიზომელია
 106. აბლაცია
 107. შარდის ბუშტის აუგმენტაცია
 108. აუდიოგრამა
 109. აუქსოტროფი
 110. აუტოაგლუტინაცია
 111. აქოლურია
 112. აქრომატული
 113. აუტოლიზი
 114. აუტოლოგიური
 115. აუტოპლოიდია
 116. აუტოფსია
 117. აცენტრია
 118. აცეფალუსი
 119. ბაზიონი
 120. ბაქტერი -,ბაქტერიო-
 121. ვაგინოპლასტიკა
 122. კოლპოპლასტიკა
 123. ვაზოაქტიური
 124. ვაზოვეზიკულიტი
 125. ვაზომოტორიკა
 126. ვაზომოტორული რეაქცია
 127. ვაზოტომია
 128. ვაზექტომია
 129. ვაქცინა
 130. ვარიკოტომია
 131. ვეზიკო-
 132. ვენტრიკულ-, ვენტრიკულო-
 133. ვირემია
 134. ვირუსოლოგია
 135. ვისცერო-
 136. ვულვექტომია 
 137. ნერვული აირი
 138. გალოფილური
 139. ჰაპლოტიპი
 140. გასტროდუოდენოსკოპია
 141. ჰაუსტრა
 142. ჰექს-
 143. ჰექსოზა
 144. ჰექსოკინაზა
 145. ჰექტო-
 146. ჰემანგიობლასტომა
 147. ლინდაუს სიმსივნე
 148. ჰემატოჰიდროზი
 149. ჰემათიდროზი
 150. ჰემატოპორფირინი
 151. ჰემიმელია
 152. ჰემისაკრალიზაცია
 153. ჰემოზოინი
 154. ჰემოკონცენტრაცია
 155. ჰემოსიდერინი
 156. გენი ლეტალური
 157. გენიო-
 158. გენიოპლასტიკა 
 159. გენიტო-
 160. ჰეპატ- 
 161. ჰეპატობლასტომა 
 162. ჰეპატოტოქსიური
 163. ჰეპატექტომია
 164. ჰეპტ-
 165. ჰერნიორაფია
 166. ჰიდროგენაზა
 167. ჰიდროქსიპროლინი
 168. ჰიდროპნევმოპერიკარდი
 169. გინგივექტომია
 170. ჰიპერანდროგენიზმი
 171. ჰისტ-
 172. ჰისტამინაზა 
 173. ჰისტოიდური
 174. ჰისტოტოქსიკური
 175. თვალისმამოძრავებელი
 176. გლიკობიოლოგია
 177. გლიოსომა
 178. გლიცეროფოსფოლიპიდი
 179. გლობულინურია
 180. დოფამინური ჰიპოთეზა
 181. ჰისტიოციტომა
 182. გლიკოგენი
 183. გლობინი
 184. გლომერულიტი
 185. გლოს
 186. გლუტამინაზა

__________________________________________