ანთროსკოპია

განმარტებითი ლექსიკონი

ანთროსკოპია – ჰაიმორის წიაღის შიგნითა ზედაპირის გამოკვლევა ენდოსკოპის (ანთროსკოპის) საშუალებით.