აზოტურია

  • თურმანიძის მალამოები

განმარტებითი ლექსიკონი

აზოტურია – შარდში აზოტშემცველი ნაერთების (განსაკუთრებით,შარდოვანას) ანომალურად მაღალი კონცენტრაციის არსებობა.

Share this...Share on Facebook
Facebook