ატელ-,ატელო-

განმარტებითი ლექსიკონი

ატელ-,ატელო- – თავსართი, რომელიც  არასაკმარის ან არასრულ განვითარებაზე მიუთითებს.