ანიმუსი,ანიმა

განმარტებითი ლექსიკონი

ანიმუსი – ქალებისთვის დამახასიათებელი მამაკაცური არქეტიპი.

ანიმა – მამაკაცებისთვის დამახასიათებელი ქალური არქეტიპი.