ვენტრიკულ-, ვენტრიკულო-

განმარტებითი ლექსიკონი

ვენტრიკულ-, ვენტრიკულო- – თავსართი,რომელიც ტვინის ან გულის პარკუჭებთან კავშირზე მიუთითებს.