ბუგეული

აბანოს სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

ბუგეული – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ამბროლაურის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – რაჭის ქედის (დიდი კავკასიონის სისტემა) მთისწინეთი, მდ. რიონის ხეობა. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 560 მ. რელიეფი – მთაგორიანი.
ბუგეული -კლიმატი – დაბალი მთის სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი, მცირეთოვლიანი
იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 0,30C. ზაფხული ძალიან თბილი. აგვისტოს საშუალი ტემპერატურაა 220C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1075 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 1900-2000 საათი
ბუგეული -ფლორა – ფოთლოვანი (მუხა, წიფელი, რცხილა და სხვ.) ტყეები, ხეხილის ნარგავები
ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: დაბალი მთის ჰავა და სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატული, მაგნიუმიან-კალციუმიანი ან ნატრიუმიან – მაგნიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,7-0,9 გ/დმ3
მკურნალობის სახეობები ბუგელში: მინერალური წყლის აბაზანები, პასიური კლიმატოთერაპია.  ….. >> საქართველოს კურორტები

.
.