კვერეთი

კვერეთის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

კვერეთი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – საჩხერის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა -– რაჭის ქედის ფერდობი, მდ. ჩიხურას ხეობა. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 570-600 მ. რელიეფი – მთაგორიანი
კლიმატი – სუბტროპიკული სარტყლის ტყის ზონა. ზამთარი რბილი, თითქმის უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 30C. ზაფხული თბილი, ზომიერად ნოტიო. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 220C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1100-1200 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 76%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 1900-2000 საათი
კვერეთი – ფლორა – შერეული (მუხა, წიფელი, ნაძვი, სოჭი და სხვ.) ტყეები
კვერეთი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: დაბალი მთის სუბტროპიკული სარტყლის ტყის ზონის ჰავა და აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, ქლორიდულ – ჰიდროკარბონატული, კალციუმიან-ნატრიუმიანი მინერალური წყალი, საერთო მინერალიზაციით 0,5-0,9 გ/დმ3
მკურნალობის სახეობები კვერეთში: მინერალური წყლის აბაზანები, პასიური კლიმატოთერაპია ….. >> საქართველოს კურორტები

.

.