ყავა

ყავა

ყავა უშაქრო საშუალოდ შეიცავს – 10  კ/კალორიას. ყავა შაქრიანი და რძიანი საშუალოდ შეიცავს – 120  კ/კალორიას.

1. გადასვლა დიეტების სათაო გვერდზე >>> 2. გადასვლა პორტალის სათაო გვერდზე >>>