ბიზნეს-გეგმების მომზადება და საფინანსო (საკრედიტო) კონსულტაციები სამედიცინო ორგანიზაციებისათვის

MTVi გთავაზობთ ბიზნესგეგმების, საინვესტიციო და საკრედიტო განაცხადების აკმომზადება

MTVi  გთავაზობთ კონსულტაციათა ფართო სპექტრს :
— ბიზნეს და საინვესტიციო გეგმების მომზადებას, მათ შორის რთულ და იშვიათ ინოვაციური
— სამრეწველო, IT და აგრო ტექნოლოგიებით ;
— ტექნოლოგიურ და ბიზნეს კონსულტაციებს;
— ბიზნესის დაპროექტებას;
— გასაღების ბაზრების ძიებას და საქონლის ბაზარზე წინწაწევას, მათ შორის-აზიაში;
— ტიპურ ბიზნეს და საინვესტიციო გეგმებს;
577 235 400; skype- medgeo.net, caumednet@gmail.com

MTVi გთავაზობთ საფინანსო (საკრედიტოკონსულტაციებ

მსოფლიოში და ჩვენთანაც სულ უფრო ხშირია საკრედიტო (საფინანსო) კონსულტანტების მოწვევა.    რამ განაპირობა «საკრედიტო მომსახურების» გაჩენა? ერთის მხრივ ბანკებისა და მომსახურებათა სიმრავლემ, მათში გარკვევა და ოპტიმალური არჩევა დიდ დროს ართმევს კლიენტს და მეორე – ბანკების პირობები თითქმის ყოველდღიურად იცვლება >>>

საკრედიტო ორგანიზაციების ინფორმაციის მუდმივი ანალიზი, ჩვენ საშუალებას გვაძლევს  კონსულტაციები გაგიწიოთ შემდეგი მიმართულებებით:

1. მოგაწოდოთ მუდმივად განახლებადი შედარებითი ინფორმაცია ბანკების პირობების შესახებ და
შესაბამისად შეგიქმნათ გარემო შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი ბანკი;
2.გავაანალიზოთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და მოგცეთ ოპტიმალური რჩევა თქვენი
მონაცემებით რომელ ბანკს მიმართოთ;
3. კონსულტაციები გაგიწიოთ საბუთების მომზადებისას;
4. სათანადო ხელშეკრულებისთ, მთლიანად წარმოვადგინოთ თქვენი ინტერესები ბანკში;
5. კრედიტის აღების შემდეგ გაგიწიოთ კონსულტაციები კრედიტების მართვაში . >>>>

თუკი თქვენ გსურთ მიიღოთ საკრედიტო ან საფინანსო კონსულტაციები

577 235 400 ; skype- medgeo.net , caumednet@gmail.com  უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:
1. ფირმის დასახელება
2. კოორდინატები (ელფოსტა, სკაიპი, ტელეფონები)
3. თანხა, რომლის აღებაც გსურთ.
ჩვენ გაცნობებთ საკონსულტაციო მომსახურების  ღირებულებსა და გამოგიგზავნით მასალებს.