პატარა ცემი

პატარა ცემის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

პატარა ცემი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ბორჯომის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთი ფერდობი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 1370 მ. რელიეფი – წიწვოვანი ტყეებით დაფარული პლატო. კლიმატი – საშუალო მთის (ქვედა სარტყელი). ზამთარი ცივი, თოვლიანი
თოვლის მდგრადი საფარით 4 თვე. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 4,80C. ზაფხული ზომიერად თბილი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 16,20C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 734 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 77%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2200 საათი
პატარა ცემი – ფლორა – წიწვოვანი (ნაძვი, ფიჭვი, სოჭი) ტყეები
პატარა ცემი – ძირითადი ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი: საშუალო მთის ქვედა სარტყლის ჰავა
პატარა ცემი – მკურნალობის სახეობა – პასიური კლიმატოთერაპია.  >> საქართველოს კურორტები

..

..