სადგერი

სადგერის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

სადგერი – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ბორჯომის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – თრიალეთის ქედის ფერდობი, მდ. ბორჯომულასა და გუჯარეთის წყლის ხეობებს შორის, ბორჯომის პლატოზე. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 900 მ. რელიეფი – მთაგორიანი. კლიმატი – დაბალი მთის. ზამთარი ცივი, თოვლიანი. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 4,10C. ზაფხული ზომიერად თბილი და მშრალი. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 18,10C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 653 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 76%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2200 საათი
სადგერი – ფლორა – შერეული (ჭარბობს წიწვოვანი) ტყეები
სადგერი – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: დაბალი მთის ჰავა და თერმული, სუსტად სულფიდური, ქლორიდულ-ნატრიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,6 გ/დმ3
სადგერი – მკურნალობის სახეობები: პასიური კლიმატოთერაპია და მინერალური წყლის აბაზანები. .. >> საქართველოს კურორტები

..

..