სამტრედია

სამტრედიის სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

სამტრედია – ადმინისტრაციული მდებარეობა – სამტრედიის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – იმერეთის დაბლობი, მდინარეებს რიონსა და ცხენისწყალს შორის. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 25 მ. რელიეფი – ვაკე-დაბლობი. კლიმატი – ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 4,70C. ზაფხული ცხელი, ნოტიო. აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა 230C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 1530 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 85%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2000-2100 საათი
სამტრედია -ფლორა – მარადმწვანე მცენარეულობა, ჩაისა და ციტრუსების პლანტაციები
სამტრედია -ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები: ჰიპერთერმული (ტემპერატურა 650C  – 670C), სულფატურ-ქლორიდულ-ნატრიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 2,5-3 გ/დმ3
სამტრედია -მკურნალობის სახეობა – მინერალური წყლის აბაზანები. >> საქართველოს კურორტები