შაქრიანი (მუნის წყარო)

შაქრიანის (მუნის წყაროს) სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ შესაბამისი  გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში ან ფეის-ჯგუფში “საქართველოს კურორტები” ( აუცილებელია გაწევრიანდეთ მითითებულ ჯგუფში) >>> 

შაქრიანი (მუნის წყარო) – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ყვარლის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – მდ. ალაზნის ხეობა, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდის ძირი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 350 მ. რელიეფი – ვაკე. კლიმატი – ზომიერად ტენიანი. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 10C. ზაფხული ძალიან თბილი, ზომიერად ტენიანი. აგვისტოს 77 საშუალო ტემპერატურაა 23-250C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 600-800 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 72%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2300 საათი
შაქრიანი (მუნის წყარო) – ფლორა – ფოთლოვანი ტყეები, ბაღ-ვენახები
შაქრიანი (მუნის წყარო) – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი: აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ-ნატრიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,56 გ/დმ3
შაქრიანი (მუნის წყარო) – მკურნალობის სახეობა: მინერალური წყლის აბაზანები   >> საქართველოს კურორტები

.

.