შაქრიანი (მუნის წყარო)

თურმანიძის მალამო

შაქრიანის (მუნის წყაროს )სასტუმროებს, დასასვენებელ სახლებს, საოჯახო სასტუმროებს  და საკურორტო ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს შეუძლიათ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსონ ამ გვერდის ბოლოში, კომენტარების ველში.

შაქრიანი (მუნის წყარო) – ადმინისტრაციული მდებარეობა – ყვარლის რაიონი. გეოგრაფიული მდებარეობა – მდ. ალაზნის ხეობა, კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდის ძირი. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 350 მ. რელიეფი – ვაკე. კლიმატი – ზომიერად ტენიანი. ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურაა 10C. ზაფხული ძალიან თბილი, ზომიერად ტენიანი. აგვისტოს 77 საშუალო ტემპერატურაა 23-250C. ნალექების წლიური რაოდენობა – 600-800 მმ. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 72%. მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში – 2300 საათი
შაქრიანი (მუნის წყარო) – ფლორა – ფოთლოვანი ტყეები, ბაღ-ვენახები
შაქრიანი (მუნის წყარო) – ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორი: აზოტიანი, სუსტად სულფიდური, ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ-ნატრიუმიან-კალციუმიანი მინერალური წყლები, საერთო მინერალიზაციით 0,56 გ/დმ3
შაქრიანი (მუნის წყარო) – მკურნალობის სახეობა: მინერალური წყლის აბაზანები   >> საქართველოს კურორტები

.

.

Share this...Share on Facebook
Facebook