ოთარ მარშავა

 ოთარ მარშავა  (ამონაწერი ენციკლოპედიური ბიოგრაფიიდან)

ბატონი ოთარ მარშავა  საქართველოში ერთ–ერთი ყველაზე ცნობილი და ღვაწლმოსილი ექიმია. პროფესორ ოთარ მარშავას არაერთი გადაცემა მიუძღვნეს საქართველოს ტელევიზიებმა. (დააკლიკეთ სურათს).

ოთარ მარშავას  აქვს პრაქტიკული მუშაობის 34 წლის სტაჟი ზოგად ქირურგიაში, პროქტოლოგიაში და ქირურგიულ ონკოლოგიაში.
ოთარ მარშავა სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის პროფესორად; დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის მთავარ ქირურგად და ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად.

პროფესორი ოთარ მარშავა არაერთი ქირურგიული ინოვაციის ავტორია. ბოლო წლებში ბატონი ოთარ მარშავა გასტროშუნტირების ოპერაციების ერთ–ერთ პიონერადაც მოგვევლინა.  

1987 წელს ოთარ მარშავამ  დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პირთა ქვედა კიდურების განგრენის მკურნალობა“.
1991 წელს ოთარ მარშავამ  დაიცვა სადოქტორო დისერტაციით თემაზე „ჩირქოვანი დაავადებების მკურნალობა ლაზერის სხივის გამოყენებით“.
ოთარ მარშავას  გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, ორი მონოგრაფია, გამოგონება ორი მეთოდური რეკომენდაცია და გამოგონება ლაზეროქირურგიაში.
საქართვე ლოში ზოგადი ქირურგიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის ოთარ მარშავა დაჯილდოებულია „ღირსების“ ორდენით და მედლით „სამოქალაქო თავდადებისათვის“.

Отар Маршава ( выдержка из энциклопедического биографии )

Г-н Отар Маршава один из самых известных и уважаемых врачей в Грузии. Профессору посвятили многие телевизионные шоу. ( Нажмите на картинку )

Отар Маршава имеет 34 летный практический опыт работы в общей хирургии, проктологии и хирургической онкологии .

Отар Маршава работал в качестве профессора Тбилисского государственного медицинского университета, кафедры хирургии, главным хирургом и главой хирургического отделения в Национальном медицинском центре интервенционной медицины Западной  Грузии.

Профессор Отар Маршава автор ряда хирургических иноваций. В последние годы, г-н Отар Маршава появился пионером в операциях по гастрошунтированию.

В 1987 году Отар Маршава защитил кандидатскую диссертацию “Лечения гангрены нижних конечностей у пациентов при диабете. ”

В 1991 году он защитил докторскую диссертацию по “Лечение гнойных заболеваний с помощью лазерного луча . ”

Он опубликовал более 50 научных работ , двух монографий, две методические рекомендации изобретения, и изобретение в лазерной хирургии.

За исключительный вклад в развитие в общей хирургии в Грузии Отара Маршава наградили орденом  Чести за гражданской преданности.

____________________________________________

გადასვლა: მედიკოსთა პერსონალური გვერდები>>>

ქირურგები>>>   პროქტოლოგები>>>

..