ოჯახის დაგეგმვა და ადრეული ქორწინება

ოჯახის დაგეგმვა – ღონისძიებების კომპლექსია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალებისა და ბავშვების დაავადების შემცირებასა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, აგრეთვე ეხმარება ახლად დაქორწინებულ წყვილს შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტაში:
  1. არასასურველი ორსულობების თავიდან აცილება;
  2. ორსულობებს შორის ინტერვალების დარეგულირება;
  3. სასურველი რაოდენობის ბავშვების ყოლა;
  4. უსაფრთხო ორსულობისა და ჯანმრთელი ბავშვის დაბადების ხელშეწყობა.

ეს ამოცანები კი წყდება შემდეგნაირად:

  1. შესაბამისი კონტარეცფციული საშუალებების შერჩევით;
  2. უშვილობის მკურნალობით;
  3. ორსულობის შენარჩუნების მკურნალობით.

♥♥ უსაფრთხო სექსის ნივთები ,,ამაზონზე” 

ქალის კონტრაცეპტივები
მამაკაცის კონტრაცეპტივები
პრეზერვატივები 
ლუბრიკანტები 
სპერმიციდები


ოჯახის დაგეგმვის პროცესში, ქალის ასაკის განსაზღვრას ბავშვის გაჩენისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ქალები, რომლებიც მშობიარობენ 20 წლამდე ასაკში, შედიან ორსულობის დროს, მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ გართულებების განვითარების რისკის ჯგუფში. 35 წლის ზევით ქალების მშობიარობის დროს მატულობს გენეტიკური პათოლოგიების მქონე ბავშვის დაბადების რისკი (მაგ. დაუნის სინდრომი).

ოჯახის დაგეგმვა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედათა სიკვდილიანობის შემცირების საქმეში, რომლის ერთ-ერთ მიზეზს არალეგარული ხელოვნური აბორტი წარმოადგენს.  ორსულობის შეწყვეტა ხელოვნური აბორტის მეშვეობით ხშირად გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ქალების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. კვლევებმა აჩვენა, რომ თუ 16 წლამდე ასაკის ქალის პირველი ორსულობა აბორტით დასრულდა, მაშინ მაღალია ალბათობა მომდევნო ორსულობების დადგომის წარუმატებლობის (თვითნებითი აბორტი, ნაადრევი მშობიარობა).

ბავშვთა ჯანმრთელობა და ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა ასევე მჭიდროდაა დაკავშირებული დედის ასაკზე და მშობიარობებს შორის ინტერვალებზე. სიკვდილიანობა ბავშვებში, რომლებიც დაიბადნენ ერთ წელზე ნაკლები ინტერვალებით, ორჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ბავშვების, რომლებიც დაიბადნენ 2 და მეტი წლის ინტერვალით.

კონტრაცეფცია რეპროდუქციული ასაკის ქალებში ორსულობის პრევენციის მეთოდია. ამჟამად, არსებობს კონტრაცეფციის შემდეგი მეთოდები:

  • ტრადიციული (ბარიერული, ქიმიური, ბიოლოგიური, შეწყვეტილი სქესობრივი აქტი);
  • თანამედროვე (ჰორმონული კონტრაცეფცია, საშვილოსნოსშიგა კონტრაცეფცია);
  • შეუქცევადი კონტრაცეფცია – ქირურგიული სტერილიზაცია (საშვილოსნოს მილების გადაკვანძვა).

კონტრაცეფციის მეთოდის არჩევისას გასათვალისწინებელია ქალის ასაკი, სქესობრივი ცხოვრების თავისებურებები, გინეკოლოგიური და სომატური დაავადებების არსებობა. კონტრაცეფციის მეთოდი უნდა შეარჩიოს ექიმმა. თუ ორსულობა მაინც დადგა და ის არასასურველია, მაშინ მას მოყვება მისი შეწყვეტა ქირურგიული გზით, ე.წ. ხელოვნური აბორტით.

მრავალი წლის განმავლობაში, შობადობის რეგულირების პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში წყდებოდა ხელოვნური აბორტის ფართოდ ხელმისაწვდომობითა და თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდების სიმწირით. დღესდღეობით უკვე არსებობს ოჯახის დაგეგმვის ეროვნული მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებაზე.

კონტრაცეფციული მეთოდების სწორად შესარჩევად საჭიროა სპეციალისტის კონსულტაცია, რადგან კონტრაცეპტივების დამოუკიდებელად შერჩევას ხშირად მივყავართ მათ დაბალ ეფექტურობამდე.

 

ბმები :

web
♦ ამაზონი აქციური და რეგიონალური ფასდაკლებებით
♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან”
♦ „ამაზონი“ – ეკონომიის გაკეთების საშუალებები
♦  სამედიცინო სექსოლოგია
♦ სექსოლოგია (ბლოგი)
FB-Page
♦ ფეის გვერდი „სექსოლოგია“
FB-group
♦ ფეის-ჯგუფი „ სამედ. სექსოლოგია“
♦ ფეის-ჯგუფი „სექს- შოპების დაიჯესტი“

გაფრთხილება!

Share this...Share on Facebook
Facebook