ტიკი, ტიკები

ნერვული ტიკები

ტიკი  სხეულის სხვადასხვა ჯგუფის კუნთების სწრაფი, უნებლიე, განმეორებითი მოძრაობაა. ისინი  სხეულის სხვადასხვა ნაწილში ადამიანისაგან დამოუკიდებლად,  უნებლიედ აღმოცენდება.
ემოციურად მგრძნობიარე ბავშვებს, სხვადასხვა სტრესულ სიტუაციაზე რეაგირებისას ხშირად ეწყებათ უნებლიე მოძრაობები, ანუ ტიკები – თვალების ხამხამი, მხრების აჩეჩვა, კისრის მოძრაობები და ა.შ. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 25%-ს სხვადასხვა პერიოდში აღენიშნება ტიკები.
უმეტესად ბავშვები გამოდიან ამ მდგომარეობიდან და ტიკები უკვალოდ ქრება.


.
.