კოლოიდური ვერცხლი. სამახსოვრო ”ამაგდარისაგან”

კოლოიდური ვერცხლი. სამახსოვრო ”ამაგდარისაგან” სასმელი წყალი მხოლოს ერთი შეხედვით არიას სუფთა და გამჭვირვალე. მასში შეიძლება აღმოჩნდეს ავადმყოფობამბადი მიკრობები: ნაწლავის ჩხირი,  სტაფილოკოკები და სხვა. ნუ გარისკავთ! დალიეთ ბიოლოგიურად სუფთა წყალი  ბიოლოგიურად  სუფთა  და უსაფრთხო წყლის  მიღება შესაძლებელია  ვერცხლის იონიზატორით. თუნდაც  პორტატიული იონიზატორით Read More …

სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლები

სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გოგირდოვანი ანჰიდრიდის შემცვლელი ბუნებრივი ანტისეპტიკის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლები წყარო: პროექტის რეზიუმე ღვინის ხარისხის შეფასებისათვის უდიდესი როლი ენიჭება ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს. მათი დაჟანგვა და მიკრობიოლოგიური პროცესების განვითარება ღვინის ხარისხს აუარესებს. ამ პროცესების შეფერხებისათვის მეღვინეობაში გამოიყენება გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, როგორც Read More …

კოლოიდური ვერცხლის ხსნარების კონცენტრაციის გაანგარიშება

კოლოიდური ვერცხლის  ხსნარების კონცენტრაციის გაანგარიშება ხსნარის წყლით განზავება დავუშვათ საჭიროა დამზადებულ იქნეს მაღალი Р1 კონცენტრაციის ხსნარისაგან  დაბალი Р2 კონცენტრაციის ხსნარი.

კოლოიდური ვერცხლი ბასეინების გასასუფთავებლად

კოლოიდური ვერცხლი ბასეინების გასასუფთავებლად დიდი ხნის განმავლობაში სასმელი წყლის საცავების   გასუფთავება  შედარებით უსაფრთხოდ ხდებოდა ქვიშის ფენებში  მისი გატარებით.  XX საუკუნის დასაწყისიდან  პრაქტიკაში შემოღებულ იქნა წყლის გაუვნებელყოფისათვის ქლორის ხმარება.  მისი საშუალებით  კი ხდება  წყლის გასუფთავება, მაგრამ  იგი შეიძლება  შეიქმნას მთელი რიგი Read More …

ბაღი და ბოსტანი იძლევიან ,,ვერცხლის“ ბარაქას

ბაღი და ბოსტანი იძლევიან ,,ვერცხლის“ ბარაქას კოლოიდური ვერცხლი (კონცენტრატი) წარმატებით გამოიყენება მებაღეების და მებოსტნეების მიერ მოსავლიანობის გადიდებისა და შენახვის ვადის გახანგრძლივებისათვის, მავნე მიკრო ორგანიზმებისადმი მცენარეთა იმუნიტეტის ასამაღლებლად, მოჭრილი ყვავილებისათვის სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის.