ჰომეოპათია

ჰომეოპათია

ჰომეოპათიური საშუალებები 

ჰომეოპათიური პრეპარატები:

1. ლაზიკა ფარმა: “გულის ელექსირი
2. ალპენ–ფარმას პრეპარატები   >>>>>
3. სხვა ჰომეოპათიური პრეპარატები >>>>

ელექტრონული ჟურნალი ,,მედი”

ჰომეოპათია – ელექტრონული ჟურნალი ,,მედი”

.