Tag Archives: გაბა

გაბა

გაბა -გამა ამინოერბო მჟავა

გაბა-ს აღწერა

გამა ამინოერბო მჟავა Gamma Amino Butyric Acid (GABA) წარმოადგენს ამონომჟავას, რომელიც აბალანსებს ტვინის ქიმიურ მდგომარეობას. ამინომჟავების დეფიციტი წარმოიშვება როცა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვიმყოფებით სტრესის, შფოთვის ან დეპრესიულ მდგომარეობაში. სტრესი მოქმედებს ტვინის “შეგრძნების” ნაწილის ლიმბურ სისტემაზე და ხმარობს არსებულ ნეიროტრანსმიტერს როგორიცაა გაბა. შედეგად ტვინი “იბომბება” შფოთვის სიგნალებით. ეს იწვევს შფოთვებს, დაძაბულობას და უკონტროლობას.
Maximum Strength GABA -ს გააჩნია ბუნებრივი დამაწყნარებელი ეფექტი.

Read More