პორტული ჰიპერტენზიის სინდრომი

 პორტული ჰიპერტენზიის სინდრომი portal hypertension პორტული ჰიპერტენზიის სინდრომი – სიმპტომთკომპლექსი, რომელიც ხასიათდება კარის ვენის სისტემაში წნევის მომატებით, ბუნებრივი პორტოკავალური ანასტომოზების გაფართოებით, სპლენომეგალიით. განასხვავებენ პორტული ჰიპერტენზიის ღვიძლგარე, ღვიძლშიგა და შერეულ ფორმებს. გამოყოფენ აგრეთვე პორტული ჰიპერტენზიის მწვავე და ქრონიკულ სინდრომებს. კარის ვენაში Read More …

ღვიძლის ციროზი

ღვიძლის ციროზი ქრონიკული პროგრესირებადი დაავადება, რომელიც ხასიათდება როგორც პარენქიმის, ასევე ორგანოს სტრომის დაზიანებით, ღვიძლის უჯრედების დისტროფიით, შემაერთებელი ქსოვილის განვითარებით, ღვიძლის წილოვანი სტრუქტურისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის დიფუზური  გარდაქმნით, ღვიძლისა და ელენთის რეტიკულოენდოთელური ელემენტების ჰიპერპლაზიითა და კლინიკური სიმპტომებით, რომლებიც ასახავენ ღვიძლშიგა პორტულ Read More …