აზოტურია

განმარტებითი ლექსიკონი აზოტურია – შარდში აზოტშემცველი ნაერთების (განსაკუთრებით,შარდოვანას) ანომალურად მაღალი კონცენტრაციის არსებობა.

აზო,აზოტო

განმარტებითი ლექსიკონი აზო,აზოტო – მიუთითებს აზოტშემცველი ნაერთის (მაგალითად,შარდოვანას)  არსებობაზე.