პრეპარატების რეკლამა

გთხოვთ იხილოთ: ჩვენი რეკლამის კონცეფცია >>> რეკლამა ინტერნეტით – თანამედროვე კონცეფცია >>> საქართველოს სამედიცინო ბაზარი საკმაოდ განვითარებულია. ამიტომ, რთულია ბაზარზე ახალი პრეპარატების დანერგვაც და ძველების პრომოციაც. თავის მხრივ, სახელმწიფოც დიდ სამუშაოებს ატარებს ამ სფეროს სრულყოფისათვის. შესაბამისად,  რომ სამედიცინო საქონლის პრომოციის ძველი Read More …