პრეპარატების რეკლამა

გთხოვთ იხილოთ: ჩვენი რეკლამის კონცეფცია >>> რეკლამა ინტერნეტით – თანამედროვე კონცეფცია >>> საქართველოს სამედიცინო ბაზარი საკმაოდ განვითარებულია. ამიტომ, რთულია ბაზარზე ახალი პრეპარატების დანერგვაც და ძველების პრომოციაც. თავის მხრივ, სახელმწიფოც დიდ სამუშაოებს ატარებს ამ სფეროს სრულყოფისათვის. შესაბამისად,  რომ სამედიცინო საქონლის პრომოციის ძველი Read More …

კლინიკური ფარმაცია

კლინიკური ფარმაცია – კვლევისა და გამოყენების არეალი კლინიკური ფარმაციის საგანი კლინიკური ფარმაციის კავშირი მედიცინის სხვა დარგებთან კლინიკური ფარმაცევტის სპეციალიზაციები პირველი მაგიდის ფარმაცევტი  და კლინიკური ფარმაცია კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები პრეპარატთა რაციონალური გამოყენება- კლინიკური ფარმაციის ძირითადი ამოცანაა მიზნები და კრიტერიუმები Read More …