სამკურნალო, დეკორატიული, ტექნიკური და თანამდევი მცენარეები – წარმოება, გამოყენება, მარკეტინგი (მ)

მთავარი გვერდი

 1. მაგნოლია დიდყვავილა Magnolia grandiflora
 2. მაიორანი ბაღის Majorana hortensis Moench.
 3. მალოტუსი იაპონური Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.,
 4. მამულა Artemisia vulgaris L.
 5. მანანა ჩვეულებრივი Calluna vulgaris
 6. მაჟალო ევროპული Malus sylvestris
 7. მაჟალო Malus orientalis uglitz.
 8. მაჟარა Thalictrum minus L.
 9. მარიამსაკმელა Peganum harmala L.
 10. მარიამსხალა Aegopodium podagraria
 11. მარსდენია კონდურაგო Marsdenia condurango
 12. მარწყვა-ბალახი ვერცხლისფერი Potentillea argentea L.
 13. მარწყვა-ბალახი სწორმდგომი Potentilla erecta (L.)
 14. მარწყვი Fragaria vesca L
 15. მატიტელა ჩვეულებრივი Polygonum aviculare L.
 16. მატრიკარია უსუნო Matricaria inodora
 17. მაყვალი ჩვეულებრივი Rubus caesius L.
 18. მაჯაღვერი ჩვეულებრივი Daphne mezereum L.
 19. მდგნალი თხის Salix caprea L.
 20. მდოგვი თეთრი Sinapis alba L.,
 21. მდოგვი სარეპტის Sinapis juncea (L.)
 22. მდოგვი შავი Sinapis nigra (L.) Koch
 23. მედგარი Pulsatilla patens
 24. მზესუმზირა Helianthus annuus L.
 25. მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula L.
 26. მინდვრისნემსა Galium verum L.
 27. მირტი ჩვეულებრივი Myrtus communis
 28. მიწავაშლა Helianthus tuberosum L.
 29. მიხაკი დელტისებრი Dianthus deltoides
 30. მოპიტნაო Calamintha clinopodium
 31. მოცვი კავკასიური Vaccinium arctostaphylos L.
 32. მოცვი წითელი Vaccinium vitis – idaea L.
 33. მოცვი Vaccinium myrtillus L.
 34. მოცხარი შავი Ribes nigrum L
 35. მოცხარი ჩვეულებრივი Ribes rubrum
 36. მჟაველა Oxalis acetosella L.
 37. მჟაუნა Rumex acetossela L., Rumex acetosa L.
 38. მრავალძარღვა დიდი Plantago major L.
 39. მრავალძარღვა ლანცეტისებრი Plantago lanceolata L.
 40. მრავალძარღვა ფსილიუმისებრი Plantago psyllium L.
 41. მსუქანა Sedum stoloniferum Gmel
 42. მსხალიჭა Pirola rotundifolia L.
 43. მუზარადა ბაიკალის Scutellaria baicalensis
 44. მუზარადა ჩვეულებრივი Scutellaria galericulata
 45. მურყანი ნაცარა Alnus incana (L.) moench.
 46. მურყანი შავი Alenus glutinosa gaertn.
 47. მუხა იმერული Quercus imeretina stev.
 48. მუხა ლუზისტანური Quercus lusitanica Lam var. infectoria DC
 49. მუხა მაღალმთის Quercus macranthera F. et M.
 50. მუხა პონტოური Quercus pontica C. Koch.
 51. მუხა ქართული Quercus iberica stev.
 52. მუხა ყუნწიანი Quercus robur L.
 53. მუხა ჭოროხის Quercus dschorochensis C. Koch.
 54. მუხა კლდის Quercus petraea L.
 55. მუხა კოლხური Quercus hartwissiana Stev.
 56. მწარე წიწმატი Cardamine amara L.

_________________________________

 

Share this...Share on Facebook
Facebook