ჰიბრიდული პლაზმიდა

ჰიბრიდული პლაზმიდა – იხ. რეკომბინანტული პლაზმიდა. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

გიბერელინი

გიბერელინი  (gibberellin) – გიბერელინები – მცენარეული ჰორმონები, დიტერპენოიდული მჟავას ოჯახიდან. წარმოადგენენ ზრდის ენდოგენურ რეგულატორებს. ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გიბერელინია – გიბერელინის მჟავა. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ჰეტეროციკლური ამინომჟავა

ჰეტეროციკლური ამინომჟავა (heterocyclic amino acid) – ამინომჟავა, რომლის გვერდითი ჯაჭვი, წარმოდგენილია ჰეტეროციკლით მაგალითად: პროლინი, ტრიპტოფანი, ჰისტიდინი და სხვა. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ჰეტეროაუქსინი

ჰეტეროაუქსინი (heteroauxin, indole acetic acid) – აუქსინების (ინდოლილ-3-ძმარმჟავა) ჯგუფის ფიტოჰორმონი, რომლის ბიოქიმიური წინამორბედია ტრიპტოფანი. ასტიმულირებს მცენარეების, ვეგეტატიური ნაწილების ზრდას, ღეროებში ფესვები წარმოქმნას, ნაყოფის ცვენას. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

ჰერბიციდი

ჰერბიციდი (herbicide, weedicide) – მავნებელი მცენარეების გასანადგურებლად ან ნაწილობრივ დასათრგუნად გამოყენებული ნივთიერება. მრავალი ჰერბიციდი, გენოტოქსიკურია (წარმოადგენს ქიმიურ მუტაგენს). გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

გენომური ბიბლიოთეკა

გენომური ბიბლიოთეკა (genomic library) – დნმ-ის კლონირებული ნაკრების ფრაგმენტები, რომელიც წარმოადგენს ინდივიდუალურ (ჯგუფური, სახეობრივი) გენს. მსხვილი გენომების შემთხვევაში (ძუძუმწოვრები, მათ შორის ადამიანი და სხვა), იყენებენ ქრომოსომულსპეციფიკურ ბიბლიოთეკას. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

გენური მუტაცია

გენური მუტაცია (gene mutation, transgenation) – ნებისმიერი მუტაცია, რომელიც იწვევს, რომელიმე გენის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობების ცვლილებებს: ერთი ნუკლეოტიდის (მათ შორის „ათვლის ჩარჩოს“ გადაადგილებას და წერტილოვან მუტაციებს) ცვლილებიდან მუტაციამდე, რომელიც მოიცავს ნუკლეოტიდების მსხვილ ბლოკებს (დელეცია, ჩანართები და ა.შ). გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი Read More …

გენეტიკური კარტირება

გენეტიკური კარტირება (genetic mapping) – გენეტიკურ რუქაზე, გენების მდებარეობის განსაზღვრა. დაფუძნებულია, როგორც მარკერულ ისე გენებს შორის, რეკომბინაციის სიხშირის ემპირიულ შეფასებაზე. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .

გენეტიკური მასალა

გენეტიკური მასალა (genetic material) – უჯრედის კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფს, გამრავლების პროცესში გენეტიკური ინფორმაციის (მემკვიდრეობის) დაცვას, რეალიზაციას, წარმოებას და გადაცემას. გენეტიკური მასალის თვისებებია: დისკრეტულობა (ქრომოსომის ცალკეული შეჭიდული ჯგუფები), უწყვეტობა (ქრომოსომის ფიზიკური მთლიანობა), ერთხაზოვნება (გენეტიკური ინფორმაციის ერთ განზომილებაში „ჩაწერა“), შეფარდებითი სტაბილურობა (შთამომავლობისათვის ინფორმაციის Read More …

გენეტიკური მარკერი

გენეტიკური მარკერი (genetic marker) – გენი, რომელიც მკვეთრად წარმოაჩენს ფენოტიპურ ნიშანს. გამოიყენება გენეტიკური კარტირებისათვის და ორგანიზმის ან უჯრედის ინდივიდუალური იდენტიფიკაციისათვის. გენეტიკური მარკერის როლში შესაძლებელია იყოს მთლიანი (მარკერული) ქრომოსომები. გაფრთხილება! ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი .