კონტაქტი

რეკლამა

რეკლამის განსათავსებლად, საქმიანი წინადადებებით, შენიშვნებითა და სურვილებით მიმართეთ:

სკაიპი medgeo.net; e-mail: caumednet@.gmail.com; mpifarm@gmail.com

ქართულ სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელში www.medgeo.net ნებისმიერი ინფორმაციის განთავსება უფასოა. თქვენ იხდით, მხოლოდ ვებ–მასტერის მომსახურებაში, თუკი ასეთის დაქირავების აუცილებლობა წარმოიშვა.