ენდოქირურგია

..

რჩეული თემატური პარაგრაფები  არჩილ შენგელია web – ნაშრომიდან   ”ქირურგიული ინსტრუმენტები

4. 2.     ენდოქირურგიული აღჭურვილობის კომპლექტი
4. 2. 1. ენდოვიდეოსისტემა
4. 2. 2. ენდოქირურგიული ინსტრუმენტები
              ტროაკარი
              ლაპარასკოპი
              ენდოქირურგიული მაკრატლები
              ენდოქირურგიული ელექტროდები
              ბიოფსიური მაშები
              დიელექტრული მომჭერი _ დისექტორი
              ენდოქირურგიული კლიპატორი
              ენდოქირურგიული ქსოვილოვანი მომჭერი კრემალიერით
              ასპირატორ_ირიგატორი
              ვერეშის ნემსი
              ჩოგანბადე
              რეტრაქტორი
              საპუნქციო ნემსი
              საბიოფსიო ნემსი
              გადამყვანი           

___________________________________________