აბაზია

აბაზია – (abasia; а – + ბერძ. basis ნაბიჯი) სიარულის უნარის დაკარგვა, გამოწვეული სხეულის წონასწორობის მოშლით ან ქვედა კიდურების მოძრაობის დარღვევით (დამბლა, ჰიპერკინეზები)