აბგა

აბგა – 1) საზოგადოდ, მხარიღლივ გადასაკიდი პატარა ჩანთა; 2) მხარიღლივ გადასაკიდი ჩანთა, ყუთი სამედიცინო დანიშნულებისათვის. ისტორიულად არსებობდა გამოთქმა ”აბგის წამლები” [“1”]