მკურნალობა უცხოეთში


აბერაცია – აგებულებისა და ფუნქციის გადახრა ტიპობრივიდან.

Comments are closed.

vaka