ტრანზაქცია

..
1. ტრანზაქცია  (ინგ. transaction, ლათ. transactio — ხელშეკრულება, შესრულება) — მინიმალური ლოგიკური ოპერაცია, რომელიც გარკვეული აზრის მატარებელია და შესაძლებელია შესრულდეს  მხოლოდ მთლიანად. >>>>

2. ტრანზაქცია – (ინგ. Transaction)  ობიექტთა ურთიერთქმედების მოკლე ციკლი, რომელიც ჩვეულებრივ, დიალოგის რეჟიმში ხორციელდება და მოიცავს მოთხოვნას, დავალების შესრულებასა და პასუხს.

ტრანზაქცია ეკონომიკა, პოლიტიკა, იურისპრუდენციაში

  • საბანკო ტრანზაქცია — ფულადი სახსრების ერთი ანგარიშიდან მეორეზე გადატანა,  სავაჭრო გარიგება;
  • ტრანზაქცია ბანკომატით (ინგ. ATM transaction) — ბანკომატის საშუალებით განხორციელებული სხვადასხვა ოპერაციები, მათ შორის ნაღდი ფულის გამოტანის ოპერაცია;
  • ტრანზაქცია (გარიგება)—ურთიერთდათმობის საფუძველზე განხორციელებული შეთანხმება (პოლიტიკური, იურიდიული).

ტრანზაქცია ინფორმატიკაში

ტრანზაქცია (ინფორმატიკა) — ლოგიკურად გაერთიანებული თანმიმდევრული ოპერაციების ჯგუფი, დაკავშირებული დამუშავებულ ან გაუქმებულ მონაცემებთან.

ტრანზაქცია ფსიქოლოგიაში

ტრანზაქცია (ფსიქოლოგია) — ორ ადამიანს შორის ურთიერთობის ერთეული, კომუნიკაციური ფაქტი, რომელიც გამოიყენება ფსიქოლოგიის გარკვეულ მიმართულებებში.

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი

გაფრთხილება!

__________________________________________