რეპრეზენტაციული

განმარტებითი ლექსიკონი

რეპრეზენტაციული – სტატისტიკურად წარმოდგენილი.

___________________________________________

 ….