პრედუქტალი MR

პრედუქტალი MR

პრედუქტალი MR – საერთაშორისო დასახელება – trimetazidine; ათქ. კლასიფიკაციის კოდი – C01EB15 

პრედუქტალი MR – კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი – ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედი საშუალებები; ქსოვილებში მეტაბოლიზმის და ენერგომომარაგების გასაუმჯობესებელი და ქსოვილების ჰიპოქსიის შესამცირებელი პრეპარატები

პრედუქტალი MR – შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა – ტაბლეტები 35 მგ: 60 ც.
1-(2,3,4-ტრიმეთოქსიბენზილ) პიპერაზინ, დიქლორჰიდრატი
ტრიმეტაზიდინ დიქლორჰიდრატი 35.00 მგ
შემავსებლები: კალციუმის ჰიდროფოსფატ დიჰიდრატი; ჰიპრომელოზა; პოვიდონი; უწყლო კოლოიდური სილიციუმი, მაგნიუმის სტეარატი.
გარსის შემადგენლობა: ტიტანის დიოქსიდი (E171), გლიცერინი, ჰიპრომელოზა, მაკროგოლ 6000, რკინის წითელი ოქსიდი (E 172), მაგნიუმის სტეარატი.

პრედუქტალი MR -ის  ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები
შემოგარსული ტაბლეტები, აქტიური ნივთიერების მოდიფიცირებული გამოთავისუფლებით. ვარდისფერი, ლინზის მსგავსი ტაბლეტები.
ტრიმეტაზიდინის დიქლორჰიდრატი ადვილად იხსნება წყალში, საშუალოდ სპირტში და პრაქტიკულად არ იხსნება ეთერში.

პრედუქტალი MR – ის ფარმაკოლოგიური თვისებები
სხვა კარდიოლოგიური, სტენოკარდიის საწიანააღმდეგო საშუალებები (გულ-სისხლძარღვთა სისტემა)
იმ უჯრედებში ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის შენარჩუნების გზით, რომლებიც განიცდიან ჰიპოქსიას და იშემიას, ტრიმეტაზიდინი უზრუნველყოფს უჯრედშიდა ატფ-ს შემცირების თავიდან აცილებას, ამასთან უზრუნველყოფს იონური ტუმბოების და ტრანსმემბრანული ნატრიუმ-კალიუმის დინების სათანადო ფუნქციონირებას უჯრედული ჰომეოსტაზის შენარჩუნებით.


ტრიმეტაზიდინის დახმარებით გულის ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის ოპტიმიზაცია წარმოადგენს ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვის ნაწილობრივი დათრგუნვის შედეგს, 3-კეტოაცილური კოენზიმ თიოლაზის (3-KAT) გრძელი ჯაჭვის ინჰიბირების ხარჯზე. ეს იწვევს გლუკოზის დაჟანგვის გაძლიერებას და გლუკოზის დაჟანგვასთან გლიკოლიზის დაკავშირების გაუმჯობესებას, რაც უზრუნველყოფს გულის დაცვას, იშემიური დაავადების პირობებში. ამავდროულად ტრიმეტაზიდინი ზრდის მემბრანული ფოსფოლიპიდების ცვლას და მათ ჩართვას მემბრანაში, რითაც უზრუნველყოფს მემბრანის დაცვას დაზიანებისგან. ტრიმეტაზიდინის ანტისტენოკარდიული თვისებების ახსნა შეიძლება უპირატესი ენერგეტიკული სუბსტრატის გადასვლით ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვიდან გლუკოზის დაჟანგვამდე.

კარდიოლოგია:
სტენოკარდიით დაავადებული პაციენტებზე კონტროლირებადმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ტრიმეტაზიდინი:
• ზრდის კორონარულ რეზერვს და ამით მკურნალობის მე-15 დღიდან აყოვნებს ფიზიკური დატვირთვით გამოწვეული იშემიის განვითარებას,
• ხელს უშლის არტერიული წნევის მერყეობას გულისცემის რითმის მნიშვნელოვანი ცვლილების გარეშე,
• მნიშვნელოვნად ამცირებს სტენოკარდიული შეტევების სიხშირეს,
• იძლევა ტრინიტროგლიცერინის მიღების მნოშვნელოვნად შემცირების საშუალებას.

იმ პაციენტებზე ორთვიანი დაკვირვების დროს, რომლებიც ღებულობდნენ 50მგ ატენოლოლს, ერთი ტაბლეტი 35მგ მოდიფიცირებული გამოთავისყფლების ტრიმეტაზიდინის დამატებამ, ფიზიკური დატვირთვით კვლევისას, პლაცებოსთან შედარებით გამოიწვია ST სეგმენტის შემცირების მნიშვნელოვანი შენელება 1მმ-ით, წამლის მიღებიდან 12 საათის შემდეგ.

ოტოლარინგოლოგია:
ორმაგ, ბრმა, ბლაცებოკონტროლირებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ტრიმეტაზიდინი:
• ეფექტურად მოქმედებს თავბრუსხვევის ხარისხზე, ხანგრძლივობაზე და სიხშირეზე:
– ტრიმეტაზიდინი მოქმედებს საკუთარი ანტიიშემიური ეფექტის ხარჯზე და
– ჭარბი რაოდენობა ეკსიტოტოქსიკური ამინომჟავებით გამოწვეული ტოქსიკურობისგან ვესტიბულური ნეირონების დაცვის ხარჯზე
• ტრიმეტაზიდინი არ წარმოადგენს ვესტიბულოსუპრესორს და ამგვარად ხელს უწყობს ვესტიბულური კომპენსაციის მექანიზმებს.
• ამცირებს ყურებში ხმაურის გაჩენის პერიოდულობას და ინტენსივობას, ხელს უშლის რეციდივებს.
• რეცეპტორული სიყრუის დროს უზრუნველყოფს აღქმის დიაპაზონის გაზრდას დეციბალებში და ამცირებს სმენის პრობლემებს.

ოფთალმოლოგიაში:
ორმაგი, ბრმა, ბლაცებოკონტროლირებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ტრიმეტაზიდინი:
• აუმჯობესებს იშემიის მიმართ მგრძნობიარე ელექტრორეტინოგრამის ბეტა-ტალღების ამპლიტუდას, ასევე ბადურის მოქმედების ფუნქციონალური აღდგენის მეთოდს.
• აუმჯობესებს მხედველობის სიმახვილეს და მხედველობის არეს, რომლებიც დაკავშირებულია სასურველ ანატომიურ ცვლილებებთან. ამას მივყავართ ბადურის პათოლოგიის ფუნქციონალური სიმპტომების შესუსტებამდე, განსაკუთრებით ყვითელი ლაქის მოხუცებულობითი დეგენარაციის დროს.

ფარმაკოკინეტიკა
• პერორალური მიღების შემდეგ მაქსიმალური კონცენტრაცია შეიმჩნევა ტაბლეტის მიღებიდან საშულოდ 5 საათში. პლაზმის კონცენტრაცია 24-ზე მეტი საათის განმავლობაში რჩება- 11 საათში მიღწეული მაქსიმალური კონცენტრაციის 75%-ის ან უფრო მაღალ დონეზე.
• მდგრადი მდგომარეობა ყალიბდება, არაუგვიანეს მე-60 საათისა.
• საკვების მიღება არ ახდენს ზეგავლენას პრედუქტალი®MR–ის ფარმაკოკინეტიკურ მახასიათებლებზე.
• განაწილების მოცულობა შეადგენს 4.8ლ/კგ-ს. ცილებთან კავშირი არის დაბალი: ინ ვიტრო გაზომვის მონაცემებით შეადგენს 16%-ს.
• ტრიმეტაზიდინი უმთავრესად გამოიყოფა შარდით, ძირითადად შეუცვლელი ფორმით.
• პრედუქტალი®MR–ის ნახევარგამოყოფის პერიოდი შეადგენს საშუალოდ 7 საათს ახალგაზრდა ჯანმრთელ მოხალისეებში და 12 საათს 65 წელზე უფროსი ასაკის პაციენტებში. ტრიმეტაზიდინის სრული კლირენსი ხდება თირკმლის მნიშვნელოვანი კლირენსის შედეგად, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული კრეატინინის კლირენსთან და ნაკლები ხარისხით ღვიძლის კლირენსთან, რომელიც ასაკთან ერთად მცირდება.
• კინეტიკური პოპულაციური ანალიზური მეთოდით სპეციალურმა კლინიკურმა გამოკვლევამ, რომელიც ჩატარდა ხანდაზმულ პაციენტებში დღეში 2 ტაბლეტის ორჯერადმა მიღებამ, აჩვენა პლაზმაში ტრიმეტაზიდინის დონის ისეთი გაზრდა, რომელიც დოზირების შეცვლას არ ამართლებს.

პრედუქტალი MR – ის ჩვენებები
პრედუქტალი MR რეკომენდებულია შემდეგ სფეროებში:
კარდიოლოგია – გულის იშემიური დაავადების ხანგრძლივი მკურნალობა: სტენოკარდიის შეტევების პროფილაქტიკა მონოთერაპიაში ან სხვა მედიკამენტებთან კომბინაციაში.
ოტოლარინგოლოგია – იშემიური წარმოშობის კოხლეარულ-ვესტიბულური წარმოშობის დარღვევების მკურნალობა, როგორიცაა თავბრუსხვევა, ხმაური ყურებში, ჰიპაკუზია.
ოფთალმოლოგია – ქორიორეტინალური დარღვევები იშემიის ელემენტებით.

პრედუქტალი MR – ის მიღების წესები და დოზები – პერორალური მიღება. პრედუქტალის ტაბლეტი იყლაპება წყლის დაყოლებით ჭამის დროს. ჩვეულებრივი დოზა – პრედუქტალის ერთი ტაბლეტი დილას და საღამოს.
თუ პაციენტი თვლის, რომ აქტიური სუბსტანციის მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტების პრედუქტალ MR-ის მოქმედება ზედმეტად ძლიერი ან სუსტია, საჭიროა ექიმის ან ფარმაცევტის კონსულტაცია.

პრედუქტალი MR – ის  გვერდითი მოვლენები
აქტიური სუბსტანციის მოდიფიცირებული გამოთავისფლების ტაბლეტების პრედუქტალ MR-ის მიღებისას უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების დაცვა: პრედუქტალ MR  განკუთვნილია სტენოკარდიის ბაზისური მკურნალობისთვის, მარგამ არა მისი შეტევების კუპირებისათვის. პრედუქტალ MR ასევე უკუნაჩვენებია საწყისი მკურნალობის სახით არასტაბილური სტენოკარდიის ან მიოკადიუმის ინფარქტის დროს:
სტენოკარდიის შეტევის შემთხვევაში საჭიროა მკურნალი ექიმის კონსულტაცია. შეიძლება საჭირო გახდეს გამოკვლევა და მკურნალობა შეიცვალოს.
გვერდითი ეფექტები მძღოლებისთვის და მექანიზმების ოპერატორებისთვის: არ შეიმჩნევა

პრედუქტალი MR – ორსულობა და ლაქტაცია
ორსულობა – ორსულობისათვისპრედუქტალის მიღება რეკომენდებული არ არის. თუ მკურნალობის დროს დადასტურდა ორსულობის ფაქტი, აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას პრედუქტალით მკურნალობის გაგრძელების აუცილებლობის შესახებ.
ლაქტაცია – ლაქტატში პრედუქტალის შეღწევის შესახებ სარწმუნო მონაცემების არარსებობის გამო, პრედუქტალით მკურნალობის პერიოდში ძუძუთი კვება რეკომენდებული არ არის.
ნებისმიერი წამლის მიღებამდე საჭიროა ექიმის ან ფარმაცევტის კონსულტაცია.

პრედუქტალი MR – ის  ჭარბი დოზირება
პრედუქტალის ჭარბი დოზირებისას, საჭიროა მკურნალი ექიმის ან ფარმაცევტის დაუყოვნებელი კონსულტაცია.
აქტიური სუბსტანციის მოდიფიცირებული გამოთავისფლების ტაბლეტების პრედუქტალ MR-ის დოზის მიღების გამორჩენისას, მის საკომპენსაციოდ გაორმაგებული დოზის მიღება არ შეიძლება. პრედუქტალით მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს ჩვეულებრივი დოზირებით.
აქტიური სუბსტანციის მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტების პრედუქტალ MR-ის მიღების შეწყვეტისას – არ არის აღნიშნული

პრედუქტალი MR – ის  შენახვის პირობები და ვადები
სპეციალური სიფრთხილის ზომები საჭირო არ არის. პრედუქტალი ინახება ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

პრედუქტალი MR – ის  ვარგისიანობის ვადა – 3 წელი; პრედუქტალი MR არ გამოიყენება შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

პრედუქტალი MR – ის მწარმოებელი ქვეყანა – საფრანგეთი

პრედუქტალი MR – ის მწარმოებელი კომპანია –  სერვიე

________________________________________________________

ინფორმაცია მოწოდებულია ფირმა „სერვიე“-ს  მიერ. სერვიე არის პასუხისმგებელი განთავსებული ინფორმაციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობასა და სისწორეზე.  შემსრულებელი  ფირმა TMC 

ბმები: https://sites.google.com/site/preduktalibmebi/

.

.