მიწისქვეშა წყლები

წყალი

მიწისქვეშა წყლები – წიაღისეული, წიაღში ნებისმიერ აგრეგატულ (თხევადი, მყარი, აირი), სტატიკურ თუ დინამიურ მდგომარეობაში არსებული წყალი. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook