ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი

წყალი

ტრანსსასაზღვრო წყლის ობიექტი – სასაზღვრო ზოლში განლაგებული მდინარე, ტბა და სხვა ზედაპირული წყალსატევი, რომლის ნაპირების მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ეკუთვნის საქართველოს. (საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook