წყალჩაშვება

წყალი

წყალჩაშვება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო, სადრენაჟო, სანიაღვრე და სხვა წყლების ორგანიზებული ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში. (საქართველოს კანონიწყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook