წყლის სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა

წყალი

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა – აუცილებელი გარემოსდაცვითი ხასიათის ღონისძიება, რომელიც ხორციელდება საქმიანობაზე გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.(საქართველოს კანონი წყლის  შესახებ)

….

Share this...Share on Facebook
Facebook