პროქტოლოგიური ტერმინების განმარტებები


..

______________________________________

 გადასვლა გვერდზე ,,კოლოპროქტოლოგია”