ჰეტეროქრომოფილია

ჰეტეროქრომოფილია  (ჰეტერო… + ბერძ.chroma – ფერი, შეფერვა + ფილია), ფეტიშიზმის ნაირსახეობაა, როდესაც სექსუალურ სტიმულს წარმოადგენს პარტნიორის განსხვავებული კანის ფერი. სექსუალური განტვირთვისათვის  ზოგჯერ სექსუალური პარტნიორის სხეულის ცქერაც კი  შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს (ვუაიერიზმთან თანხვედრისას). ჰეტეროქრომოფილია უნდა განვასხვავოთ პროსტიტუტების მიერ პარტნიორების შერჩევისაგან, როდესაც პარტნიორის შერჩევა ფერის მიხედვით კი არ ხდება, არამედ გასამრჯელოს სიდიდის მიხედვით.


ბმები

web
♦ ამაზონი აქციური და რეგიონალური ფასდაკლებებით
♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან”
♦ „ამაზონი“ – ეკონომიის გაკეთების საშუალებები
♦  სამედიცინო სექსოლოგია
♦ სექსოლოგია (ბლოგი)
ინტიმური საქონლის მაღაზია

FB-Page
♦ ფეის გვერდი „სექსოლოგია“
FB-group
♦ ფეის-ჯგუფი „ სამედ. სექსოლოგია“
♦ ფეის-ჯგუფი „სექს- შოპების დაიჯესტი“

გაფრთხილება!