სფინქტერომეტრია

  • თურმანიძის მალამოები

სფინქტერომეტრიასფინქტერომეტრია – სწორი ნაწლავის მომჭერი აპარატის გამოკვლევა

შეკავების ფუნქციაზე მაორიენტირებელი წარმოდგენის შესაქმნელად, ექიმს გაჩნია გამოკვლევის შემდეგი  მეთოდები: დათვალიერება, სწორი ნაწლავის თითებით გამოკვლევა და ანალური რეფლექსის შესწავლა. უკანა ტანის სფინქტერის ძალის ობიექტური შეფასება სფინქტერომეტრიის საშუალებით ხორციელდება.

სფინქტერომეტრია

 მეთოდი, რომელიც უკანა ტანის სფინქტერების ძალის ობიექტური შეფასებისთვის გამოიყენება. სფინქტერომეტრია, სფინქტერების ტონუსის რაოდენობრივად  განსაზღვრის, სფინქტერების შეკუმშვის მაქსიმალური ძალის  და  ნებითი ძალის   მაჩვენებლის  განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ამ ერთეულების მაჩვენებლების ცვლილებებს გარკვეული პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნიათ.

ტონური შეკუმშვის მაჩვენებელი, უმეტესად უნებლიე (შიგნითა) სფინქტერის ფუნქციური შესაძლებლობის მახასიათებელია, ნებითი ძალის მაჩვენებელი კი უპირატესად, მომჭერი აპარატის ნებითი (გარეთა) კომპონენტის კუმშვადობას ასახავს.

სფინქტერების ფუნქციური მდგომარეობა, საბოლოოდ, კლინიკური მონაცემებისა და ინსტრუმენტული გამოკვლევების მაჩვენებლების გათვალისწინებით ფასდება. მომჭერი აპარატის ფუნქციის შეფასება, სხვადასხვა მოდელების სფინქტერომეტრის საშუალებით – პროქტოლოგიური ავადმყოფის სრულყოფილი  გამოკვლევის აუცილებელი ნაწილია. გადასვლა >>> ,,კოლოპროქტოლოგია

 

Share this...Share on Facebook
Facebook