დემოგრაფიული საფრთხეები ექიმის თვალით

დემოგრაფია – ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მოსახლეობის რაოდენობას, შემადგენლობას, გამრავლებას, განვითარებას, მიგრაციას და ცხოვრების სხვა ასპექტებს. დემოგრაფიული კვლევის საგანს წარმოადგენს:

 • მოსახლეობის საერთო რაოდენობა;
 • საზოგადოების ასაკობრივი და სქესობრივი სტრუქტურა;
 • ეროვნული, რელიგიური და ენობრივი შემადგენლობა;
 • სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რეალური და სავარაუდო;
 • მოსახლეობის ზოგადი და ბუნებრივი ზრდა;
 • მიგრაცია;
 • ქორწინებებისა და განქორწინებების რაოდენობა, დრო და ასაკი;
 • საზოგადოების პროფესიული და საგანმანათლებლო შემადგენლობა;
 • მოსახლეობის ჯგუფებისა და ცალკეული პირების შემოსავლების დონე;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

ეს ყველაფერი არ არის სრული სია, დემოგრაფიის განვითარება იზრდება საზოგადოების განვითარებასთან ერთად.


♥♥ უსაფრთხო სექსის ნივთები ,,ამაზონზე” 

ქალის კონტრაცეპტივები
მამაკაცის კონტრაცეპტივები
პრეზერვატივები 
ლუბრიკანტები 
სპერმიციდები


მეთვრამეტე საუკუნიდან დაწყებული მსოფლიოში აღინიშნება დემოგრაფიული აფეთქება. მედიცინისა და ტექნოლოგიების ზრდასთან ერთად დაავადებები და შიმშილი ვეღარ აფერხებს მოსახლეობის ზრდას. პირველი მტკიცება იმის შესახებ, რომ მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდა აჭარბებს წარმოების ზრდას, გამოთქმული იყო თომას რობერტ მალთუსის მიერ მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში. მან გამოიწვია ბევრი კრიტიკა, მაგრამ მალე მიღებული უფრო იქნა, ვიდრე უარყოფილი მეცნიერების მიერ.

დემოგრაფიის საკითხების ინტერესმა მოიმატა მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში – მეოცე საუკუნის დასაწყისში და განსაზღვრულია შემდგომი ინტენსიური განვითარების შეუძლებლობის გაგებით.

თანამედროვე მსოფლიოში ორი გლობალური დემოგრაფიული ტენდენცია განირჩევა:დემოგრაფიული საფრთხეები

 • ტრადიციულად მაღალი, რომელიც არ არის უზრუნველყოფილი წარმოების სათანადო ზრდითა და შესაბამისი შობადობის ზრდით ღარიბ ქვეყნებში;
 • დაბალი შობადობა ეკონომიკურად წარმატებულ საზოგადოებაში, რომელსაც თან ერთვის დაბერებისა და გადაშენების საშიშროება.

ყველაზე მასშტაბურად და შედეგიან ღონისძიებად სისტემური მოსახლეობის ზრდის შემცირებაში შეიძლება დასახელდეს პროგრამა „ ერთი ოჯახი – ერთი ბავშვი“ ჩინეთში. მსგავსი რამ ტარდება ინდოეთშიც და ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოებშიც, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები წარმატებით.

მეორეს მხრივ, ცხოვრების დონის განვითარების მაღალი დონისა და განათლების მაღალი დონის მქონე ქვეყნებში სოციალური პოლიტიკა მოიცავს შობადობის სტიმულირებას, რაც დაკავშირებულია მოსახლეობის დაბერებასთან, „სამუშაო ხელის“ ნაკლებობაში, ეკონომიკური ზრდის გასაგრძელებლად. თუმცა კი ამ მიმართულებებით მცდელობები იშვიათადაა საკმაოდ წარმატებული.


ოჯახის დაგემვა, კონტრაცეფცია

ბმები :

web
♦ ამაზონი აქციური და რეგიონალური ფასდაკლებებით
♦ როგორ გამოვიწეროთ ,,ამაზონიდან”
♦ „ამაზონი“ – ეკონომიის გაკეთების საშუალებები
♦  სამედიცინო სექსოლოგია
♦ სექსოლოგია (ბლოგი)
FB-Page
♦ ფეის გვერდი „სექსოლოგია“
FB-group
♦ ფეის-ჯგუფი „ სამედ. სექსოლოგია“
♦ ფეის-ჯგუფი „სექს- შოპების დაიჯესტი“

გაფრთხილება!

Azerbaijani Azerbaijani English English Georgian Georgian Russian Russian Turkish Turkish