დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (II)

C80               ავთვისებიანი წარმონაქმნები, ლოკალიზაციის დადასტურების გარეშე

C81               ხოდჯკინის დაავადება (ლიმფოგრანულომატოზი)

C81-C96      ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მსგავსი ქსოვილების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C82               ფოლიკულარული (ნოდულარული) არახოდჯკინის ლიმფომა

C82.2           მსხვილუჯრედოვანი, ფოლიკულარული არახოდჯკინის ლიმფომა

C82.7           ფოლიკულარული, არახოდჯკინის ლიმფომის სხვა ტიპები

C83               დიფუზური არახოდჯკინის ლიმფომა

C83.0           წვრილუჯრედოვანი (დიფუზური) არახოდჯკინის ლიმფომა

C83.2           შერეული წვრილ- და მსხვილუჯრედოვანი არახოდჯკინის ლიმფომა

C83.3           მსხილუჯრედოვანი (დიფუზური) არახოდჯკინის ლიმფომა

C83.7           ბერკიტის სიმსივნე

C84               პერიფერიული და კანის თ-უჯრედოვანი ლიმფომები

C84.0           სოკოსმაგვარი მიკოზი

C84.1           სეზარის დაავადება

C84.3           ლიმფოეპითელოიდური ლიმფომა

C84.5           სხვა და დაუზუსტებელი თ-უჯრედოვანი ლიმფომები

C85               არახოდჯკინის ლიმფომის სხვა და დაუზუსტებელი ტიპები

C85.0           ლიმფოსარკომა

C85.9           დაუზუსტებელი ტიპის არახოდჯკინის ლიმფომა

C88               ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული დაავადებები

C88.0           ვალდენსტრემის მაკროგლობულინემია

C00-C97      ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C81-C96      ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მსგავსი ქსოვილების ავთვისებიანი წარმონაქმნები

C90               მრავლობითი მიელომა და ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედოვანი წარმონაქმნები

C90.0           მრავლობითი მიელომა

C90.2           ექტრამედულარული პლაზმოციტომა

C91               ლიმფოიდური ლეიკოზი (ლიმფოლეიკოზი)

C91.0           მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკოზი

C91.1           ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკოზი

C91.4           თმისუჯრედოვანი? ლეიკოზი

C91.9           დაუზუსტებელი ლიმფოიდური ლეიკოზი

C92               მიელოიდური ლეიკოზი (მიელოლეიკოზი)

C92.0           მწვავე მიელოიდური ლეიკოზი

C92.1           ქრონიკული მიელოიდური ლეიკოზი

C92.2           ქვემწვავე მიელოიდური ლეიკოზი

C92.4           მწვავე პრომიელოციტური ლეიკოზი

C92.9           დაუზუსტებელი მიელოიდური ლეიკოზი

C93               მონიციტური ლეიკოზი

C93.0           მწვავე მონოციტური ლეიკოზი

C94               დაზუსტებული უჯრედოვანი ტიპის სხვა ლეიკოზი

C94.0           მწვავე ერითრემია და ერითროლეიკოზი

C94.1           ქრონიკული ერითრემია

C94.4           მწვავე პანმიელოზი

C94.5           მწვავე მიელოფიბროზი

C94.7           სხვა დაზუსტებული ლეიკოზი

C95               დაუზუსტებელი უჯრედოვანი ტიპის ლეიკოზი

C95.0           დაუზუსტებელი უჯრედოვანი ტიპის მწვავე ლეიკოზი

C95.1           დაუზუსტებელი უჯრედოვანი ტიპის ქრინიკული ლეიკოზი

C95.9           დაუზუსტებელი ლეიკოზი

C96

C96.0           ლეტერერ-სივის დაავადება

C96.1           ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი

C96.3           ჭეშმარიტი ჰისტიოციტური ლიმფომა

D50              რკინადეფიციტური ანემია

D50-D53     კვებასთან დაკავშირებული ანემიები

D50-D89     კლასი III სისხლის, სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და დარღვევები, რომლებშიც ჩათრეულია

D50.0           სისხლის დაკარგვის შედეგად განვითარებული მეორადი რკინადეფიციტური ანემია  (ქრონიკული)

D50.8           სხვა რკინადეფიციტური ანემიები

D50.9           დაუზუსტებელი რკინადეფიციტური ანემია

D51              ვიტამინ B12 დეფიციტური ანემია

D52              ფოლიუმდეფიციტური ანემია

D55-D59     ჰემოლიზური ანემიები

D57              ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ანემია

D57.1           ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ანემია კრიზის გარეშე

D58              სხვა მემკვიდრეობითი ჰემოლიზური ანემიები

D59              შეძენილი ჰემოლიზური ანემია

D59.1           სხვა აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიები

D60              შეძენილი სუფთა წითელუჯრედოვანი აპლაზია (ერითრობლასტოპენია)

D60-D64     აპლაზიური და სხვა ანემიები

D61              სხვა აპლაზიური ანემიები

D61.0           კონსტიტუციონალური აპლაზიური ანემია

D62              მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

D63              ანემია ქრონიკული დაავადებების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

D63.0           ანემიები ახალწარმონაქმნების დროს

D63.8           ანემია სხვა ქრონიკული დაავადებების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

D64              სხვა ანემიები

D64.3           სხვა სიდერობლასტური ანემიები

D64.4           თანდაყოლილი დიზერითროპოეტური ანემია

D64.9           დაუზუსტებელი ანემია

D65              დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება (დეფიბრინაციის სინდრომი)

D65-D69     სისხლის შედედების დარღვევები, პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობები

D66              VIII ფაქტორის თანდაყოლილი დეფიციტი

D67              IX ფაქტორის თანდაყოლილი დეფიციტი

D68              შედედების სხვა დარღვევები

D68.0           ვილებრანდის დაავადება

D68.2           შედედების სხვა ფაქტორების მემკვიდრული დეფიციტი

D68.4           შედედების ფაქტორის შეძენილი დეფიციტი

D68.8           შედედების სხვა დაზუსტებული დარღვევები

D68.9           შედედების დაუზუსტებელი დარღვევები

D69              პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობები

D69.0           ალერგიული პურპურა

D69.1           თრომბოციტების ხარისხობრივი დეფექტები

D69.3           იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

D69.5           მეორადი თრომბოციტოპენია

D69.6           დაუზუსტებელი თრომბოციტოპენია

D69.8           სხვა დაზუსტებული ჰემორაგიული მდგომარეობები

D69.9           დაუზუსტებელი ჰემორაგიული მდგომარეობა

D70              აგრანულოციტოზი

D70-D77     სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების სხვა დაავადებები

D72              სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა დარღვევები

D72.8           სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა დაზუსტებული დარღვევები

D72.8.0        ლეიკოპენია

D75              სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების სხვა დაავადებები

D75.8           სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების სხვა დაზუსტებული დაავადებები

D75.8.0        ოსტეომიელოფიბროზი

D50-D89     კლასი III სისხლის, სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და დარღვევები, რომლებშიც ჩათრეულია

D80              უპირატესად ანტისხეულების უკმარისობით მიმდინარე იმუნოდეფიციტები

D80-D89     ცალკეული დარღვევები, რომლებშიც ჩათრეულია იმუნური მექანიზმი

D81              კომბინირებული იმუნოდეფიციტები

D82              იმუნოდეფიციტები, რომლებიც დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვან დეფექტებთან

D82.0           ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომი

D83              ჩვეულებრივი ვარიაბელური იმუნოდეფიციტი

D83.1           უპირატესად იმუნომარეგულირებელი თ უჯრედების დაღვევებით მიმდინარე ზოგადი ვარიაბელური

D83.9           საერთო ვარიაბელური იმუნოდეფიციტი

D84              სხვა იმუნოდეფიციტები

D84.8           სხვა დაზუსტებული იმუნოდეფოციტური დარღვევები

D84.9           დაუზუსტებელი იმუნოდეფიციტი

D86              სარკოიდოზი

D89              სხვა დარღვევები, რომლებშიც ჩათრეულია იმუნური მექანიზმი და რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ

E00-E07      ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები

E00-E90      კლასი IV ენდოკრინული დაავადებები, კვების რეჟიმის მოშლა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები

E01               იოდის უკმარისობასთან დაკავშირებული ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები და მსგავსი მდგომარეობები

E01.0           იოდის უკმარისობასთან დაკავშირებული დიფუზური (ენდემიური) ჩიყვი

E01.1           იოდის უკმარისობასთან დაკავშირებული მრავალკვანძოვანი (ენდემიური) ჩიყვი

E02               სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზი იოდის უკმარისობის შედეგად

E03               ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები

E03.9           დაუზუსტებელი ჰიპოთირეოზი

E04               არატოქსიკური ჩიყვის სხვა ფორმები

E04.0           არატოქსიკური დიფუზური ჩიყვი

E04.9           დაუზუსტებელი არატოქსიკური ჩიყვი

E05               თირეოტოქსიკოზი (ჰიპერთირეოზი)

E05.0           თირეოტოქსიკოზი დიფუზური ჩიყვით

E05.5           თირეოიდული კრიზი ან კომა

E05.9           დაუზუსტებელი თირეოტოქსიკოზი

E06               თირეოიდიტი

E06.1           ქვემწვავე თირეოიდიტი

E06.3           აუტოიმუნური თირეოიდიტი

E06.9           დაუზუსტებელი თირეოიდიტი

E07               ფარისებრი ჯირკვლის სხვა დაავადებები

E07.8           ფარისებრი ჯირკვლის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

E07.8.0        ეუთირეოიდული სინდრომი

E07.9           ფარისებრი ჯირკვლის დაუზუსტებელი დაავადება

E10               ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი

E10-E14      შაქრიანი დიაბეტი

E11               ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი

E13               შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაზუსტებული ფორმები

E14               დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი

E14.0           ჰიპერგლიკემიური დიაბეტური კომა

E15-E16      გლუკოზის რეგულაციის და პანკრეასის შინაგანი სეკრაციის სხვა დარღვევები

E16               პანკრეასის შინაგანი სეკრაციის სხვა დარღვევები

E16.2           დაუზუსტებელი ჰიპოგლიკემია

E16.8           პანკრეასის შინაგანი სეკრაციის სხვა დაზუსტებული დარღვევები

E16.8.0        ზოლინგერ-ელისონის სინდრომი

E16.9           პანკრეასის შინაგანი სეკრაციის დაუზუსტებელი დარღვევა

E20               ჰიპოპარათირეოზი

E20-E35      სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების დარღვევები

E20.1           ფსევდოჰიპოპარათირეოზი

E21               ჰიპერპარათირეოზი და პარაფარისებრი (ფარისებრახლო) ჯირკვლების სხვა დარღვევები

E21.2           ჰიპერპარათირეოზის სხვა ფორმები

E22               ჰიპოფიზის ჰიპერფუნქცია

E22.0           აკრომეგალია და ჰიპოფიზური გიგანტიზმი

E22.1           ჰიპერპროლაქტინემია

E23               ჰიპოფუნქცია და ჰიპოფიზის სხვა დარღვევები

E23.0           ჰიპოპიტუიტარიზმი

E23.2           უშაქრო დიაბეტი

E23.3           ჰიპოფიზის დისფუნქცია, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

E23.6           ჰიპოფიზის სხვა დაავადებები

E23.6.0        ადიპოზოგენიტალური სინდრომი

E23.7           ჰიპოფიზის დაუზუსტებელი დაავადება

E24               იცენკო-კუშინგის სინდრომი

E24.3           ექტოპური აკტჰ-სინდრომი

E25               ადრენოგენიტალური დარღვევები

E26               ჰიპერალდოსტერონიზმი

E27               თირკმელზედა ჯირკვლების სხვა დაავადებები

E27.1           თირკმელზედა ჯირკვლების ქერქის პირველადი უკმარისობა

E27.2           ადისონის კრიზი

E27.3           თირკმელზედა ჯირკვლების ქერქის მედიკამენტოზური უკმარისობა

E27.4           თირკმელზედა ჯირკვლების ქერქის სხვა და დაუზუსტებელი უკმარისობა

E27.8           თირკმელზედა ჯირკვლების სხვა დაზუსტებული დარღვევები

E28               საკვერცხეების დისფუნქცია

E28.0           ესტროგენების სიჭარბე

E28.1           ანდროგენების სიჭარბე

E28.2           საკვერცხეების პოლიკისტოზის სინდრომი

E28.3           საკვერცხეების პირველადი უკმარისობა

E29               სათესლეების დისფუნქცია

E29.1           სათესლეების ჰიპოფუნქცია

E20-E35      სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების დაავადება

E30               სქესობრივი მომწიფების დარღვევები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

E30.0           სქესობრივი მომწიფების შეფერხება

E30.1           ნაადრევი სქესობრივი მომწიფება

E34               სხვა ენდოკრინული დარღვევები

E34.3           სიმაღლეში ზრდის შეფერხება (ჯუჯიზმი), რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

E34.9           დაუზუსტებელი ენდოკრინული დარღვევები

E40-E46      საკვებისმიერი უკმარისობა

E44               ცილოვან-ენერგეტიკული უკმარისობა ზომიერი და სუსტი ხარისხის

E46               დაუზუსტებელი ცილოვან-ენერგეტიკული უკმარისობა

E50               ვიტამინ A უკმარისობა

E50-E64      საკვებისმიერი უკმარისობების სხვა სახეები

E50.0           ვიტამინ A უკმარისობა კონიუნქტივის ქსეროზით

E50.4           ვიტამინ A უკმარისობა კერატომალაციით

E50.5           ვიტამინ A უკმარისობა ქათმის სიბრმავით

E51               თიამინის უკმარისობა

E52               ნიკოტინმჟავის უკმარისობა (პელაგრა)

E53               B ჯგუფის სხვა ვიტამინების უკმარისობა

E53.0           რიბოფლავინის უკმარისობა

E53.1           პირიდოქსინის უკმარისობა

E53.8           B ჯგუფის სხვა დაზუსტებული ვიტამინების უკმარისობა

E53.8.0        Bc ვიტამინის უკმარისობა

E53.8.1        B12 ვიტამინის  უკმარისობა

E54               ასკორბინის მჟავის (c ვიტამინის უკმარისობა)

E55               D ვიტამინის უკმარისობა

E55.0           რაქიტი აქტიური

E56               სხვა ვიტამინების უკმარისობა

E56.0           E ვიტამინის უკმარისობა

E56.1           K ვიტამინის უკმარისობა

E56.8           სხვა ვიტამინების უკმარისობა

E56.9           ვიტამინების დაუზუსტებელი უკმარისობა

E58               კალციუმის ალიმენტარული უკმარისობა

E59               დარიშხანი ალიმენტარული უკმარისობა

E50-E64      კვებითი უკმარისობის სხვა სახეები

E60               თუთიის ალიმენტარული უკმარისობა

E61               საკვების სხვა ელემენტების უკმარისობა

E61.0           სპილენძის უკმარისობა

E61.1           რკინის უკმარისობა

E61.2           მაგნიუმის უკმარისობა

E61.3           მანგანუმის უკმარისობა

E61.4           ქრომის უკმარისობა

E61.7           საკვების მრავალი ელემენტის უკმარისობა

E61.8           საკვების სხვა დაზუსტებული ელემენტების უკმარისობა

E63               ფიზიკური და გონებრივი გადაძაბვები

E63.0           შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების უკმარისობა

E63.1           საკვები ელემენტების არაბალანსირებული მიღება

E63.9           კვების დაუზუსტებელი უკმარისობა

E64               კვების უკმარისობის და სხვა საკვები ნივთიერებების უკმარისობის შედეგი

E64.3           რაქიტის შედეგი.

E65-E68      სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები

E66               სიმსუქნე

E66.0           სიმსუქნე რომელიც განპირობებულია ენერგეტიკული რესურსების ჭარბი მიღებით

E66.8           სიმსუქნის სხვა ფორმები

E67               ჭარბი კვების სხვა სახეები

E68               ჭარბი კვების შედეგები

E70               არომატული ამონომჟავების ცვლის დარღვევები

E70-E90      ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები

E70.0           კლასიკური ფენილკეტონურია

E71               განტოტებული ჯაჭვის ამინომჟავების და ცხიმოვანი მჟავების ცვლის დარღვევები

E72               ამინომჟავების ცვლის სხვა დარღვევები

E73               ლაქტოზის აუტანლობა

E75               სფინგოლიპიდების ცვლის დარღვევები და ლიპიდების დაგროვებასთან ასოცირებული სხვა დაავადებები

E75.2           სხვა სფინგოლიპიდოზები

E78               ლიპოპროტეინების ცვლის დარღვევები და სხვა ლიპიდემიები

E78.0           სუფთა ჰიპერქოლესტერინემია

E78.1           სუფთა ჰიპერგლიცერიდემია

E78.2           შერეული ჰიპერლიპიდემია

E78.5           დაუზუსტებელი ჰიპერლიპიდემია

E78.9           ლიპოპროტეინემიის ცვლის დაუზუსტებელი დარღვევები

E79               პურინების და პირიმიდინების ცვლის დარღვევები

E79.0           ჰიპერურიკემია ანთებითი ართრიტის ნიშნების და პოდაგრული კვანძების გარეშე

E80               პორფირინის და ბილირუბინის ცვლის დარღვევები

E80.2           სხვა პორფირიები

E80.6           ბილირუბინის ცვლის სხვა დარღვევები

E83               მინერალური ცვლის დარღვევები

E83.0           სპილენძის ცვლის დარღვევები

E83.1           რკინის ცვლის დარღვევები

E83.2           თუთიის ცვლის დარღვევები

E83.3           ფოსფორის ცვლის დარღვევები

E83.3.0        ჰიპერფოსფატემია

E83.3.1        ჰიპოფოსფატემია

E83.3.2        ვიტამინ D რეზისტენტული რაქიტი

E83.5           კალციუმის ცვლის დარღვევები

E83.5.0        ჰიპერკალციემია

E83.5.1        ჰიპოკალციემია

E84               კისტოზური ფიბროზი

E84.0           კისტოზური ფიბროზი ფილტვისმიერი გამოვლინებებით

E84.1           კისტოზური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებებით

E84.8           კისტოზური ფიბროზი სხვა სახის გამოვლინებებით

E84.9           დაუზუსტებელი კისტოზური ფიბროზი

E85               ამილოიდოზი

E86               სითხის მოცულობის შემცირება (ჰიპოვოლემია)

E87               წყალ-მარილოვანი და მჟავა-ტუტოვანი მდგომარეობის სხვა დარღვევები

E87.1           ჰიპოოსმოლარობა და ჰიპონატრიემია

E87.2           აციდოზი

E87.3           ალკალოზი

E87.5           ჰიპერკალიემია

E87.6           ჰიპოკალიემია

E87.8           წყალ-მარილოვანი წონასწორობის სხვა დარღვევები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა

E88               ნივთიერებათა ცვლის სხვა დარღვევები

E88.0           პლაზმის ცილების ცვლის დარღვევები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

E88.8           ნივთიერებათა ცვლის სხვა დაზუსტებული დარღვევები

E88.9           ნივთიერებათა ცვლის დაუზუსტებელი დარღვევები

E00-E90      კლასი IV ენდოკრინული დაავადებები, კვების რეჟიმის მოშლა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები

E70-E90      ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები

E90               კვების რეჟიმის მოშლა და ნივთიერებათა ცვლის დაღვევები იმ დაავადებებისას, რომლებიც

E91               ენდოკრინული სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა

F00               დემენცია ალცჰეიმერის დაავადების დროს

F00-F09      ორგანული, მათ შორის სიმპტომატური, ფსიქიკური, დარღვევები

F00-F99      კლასი V ფსიქიკური და ქცევის დარღვევები

F01               სისხლძარღვოვანი დემენცია

F01.1            მულტიინფარქტული დემენცია

F03               დაუზუსტებელი დემენცია

F04               ორგანული ამნეზიური სინდრომი, რომელიც გამოწვეული არ არის ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური

F05               დელირიუმი, რომელიც გამოწვეული არ არის ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით

F05.1            დელირიუმი დემენციის ფონზე

F06               სხვა ფსიქიკური დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია თავის ტვინის დაზიანებით და დისფუნქციით ან სომატური დაავადებით

F06.0            ორგანული ჰალუცინოზი

F06.1            ორგანული კატატონიური მდგომარეობა

F06.2            ორგანული ბოდვითი (შიზოფრენიის მსგავსი) დარღვევა

F06.3            განწყობილების ორგანული დარღვევა (აფექტური)

F06.4            ორგანული მოუსვენარე განწყობილება

F06.6            ორგანული ემოციონალური ლაბილური (ასთენიური) დარღვევა

F06.7            მსუბუქი კოგნიტიური დარღვევა

F07               პიროვნების და ქცევის დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია თავის ტვინის დაავადებით, დაზიანებით ან დისფუნქცით.

F07.0            პიროვნების დარღვევა ორგანული ეტიოლოგიის

F07.1            პოსტენცეფალური სინდრომი

F07.2            პოსტკონტუზიური სინდრომი

F07.8            პიროვნების და ქცევის სხვა ორგანული დარღვევები, რომლეიც განპირობებულია თავის ტვინის დაავადებით, დაზიანებით ან დისფუნქცით.

F07.9            პიროვნების და ქცევის ორგანული დარღვევები, რომლეიც განპირობებულია თავის ტვინის დაავადებით, დაზიანებით ან დისფუნქცით, დაუზუსტებელი

F09               ორგანული ან სიმპტომატური ფსიქიკური დარღვევა, დაუზუსტებელი

F10               ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია ალკოჰოლის გამოყენებასთან

F10-F19      ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენებასთან

F10.1            ალკოჰოლის დამღუპველი გამოყენება

F10.2            ალკოჰოლური დამოკიდებულების სინდრომი

F10.3            აბსტინენციური მდგომარეობა

F10.4            აბსტინენციური მდგომარეობა დელირიუმით

F10.5            ალკოჰოლური ფსიქოზი

F11               ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია ოპიოდების მიღებით

F13               ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია სედატიური და საძილე საშუალებების მიღებით

F17               ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, რომლებიც განპირობებულია თამბაქოს მოხმარებით

F17.2            ნიკოტინისადმი დამოკიდებულება

F20               შიზოფრენია

F20-F29      შიზოფრენია, შიზოტიპიური და ბოდვითი დარღვევები

F20.0            პარანოიდული შიზოფრენია

F20.1            ჰებეფრენიული შიზოფრენია

F20.2            კატატონიური შიზოფრენია

F22               ქრონიკული ბოდვითი დარღვევები

F22.0            ბოდვითი დარღვევები

F23               მწვავე და გარდამავალი ფსიქიკური დარღვევები

F25               შიზოაფექტური დაღვევები

F28               სხვა არაორგანული ფსიქოზური დარღვევები

F29               არაორგანული ფსიქოზი, დაუზუსტებელი

F30               მანიაკალური ეპიზოდი

F30-F39      განწყობილების დარღვევები (აფექტური დარღვევები)

F30.0            ჰიპომანია

F31               ბიპოლარული აფექტური დარღვევა

F31.3            ბიპოლარული აფექტური დარღვევა, მსუბუქი ან ზომიერი დეპრესიის მიმდინარე ეპიზოდი

F32               დეპრესიული ეპიზოდი

F33               რეკურენტული დეპრესიული განწყობა

F34               განწყობილების მყარი დარღვევები (აფექტური დარღვევები)

F34.0            ციკლოთიმია

F34.1            დისთიმია

F34.8            განწყობილების სხვა მყარი დარღვევები (აფექტური).

F38               განწყობილების სხვა დარღვევები (აფექტური)

F38.8            განწყობილების სხვა დაზუსტებული დარღვევები (აფექტური)

F39               განწყობილების დარღვევები (აფექტური), დაუზუსტებელი

F40               ფობიური საშიში დარღვევები

F40-F48      სტრესთან დაკავშირებული ნერვული და სომატოფორმული დარღვევები

F40.0            აგორაფობია

F40.1            სოციალური ფობიები

F40.2            სპეციფიური (იზოლირებული, ფობიები)

F40.8            სხვა ფობიური საშიში დარღვევები