დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (VI)

M70-M79  რბილი ქსოვილების სხვა დაავადებები

M71             სხვა ბურსოპათიები

M71.0          სინოვიალური ჩანთის აბსცესი

M71.1          სხვა ინფექციური ბურსიტები

M71.9          ბურსოპათია, დაუზუსტებელი

M72             ფიბრობლასტური დარღვევები

M72.0          ხელისგულის ფასციალური ფიბრომატოზი (დიუპიუტრენის)

M73             რბილი ქსოვილების დაზიანებები დავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M73.8          რბილი ქსოვილების სხვა დაზიანებები დავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M75             მხრის დაზიანება

M75.0          მხრის ადჰეზიური კაფსულიტი

M77             სხვა ენტესოპათიები

M77.0          მედიალური ეპიკონდილიტი

M77.1          ლატერალური ეპიკონდილიტი

M77.9          ენტეზოპათია, დაუზუსტებელი

M79             რბილი ქსოვილების სხვა დავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

M79.0          რევმატიზმი დაუზუსტებელი

M79.1          მიალგია

M79.2          ნევრალგია და ნევრიტი, დაუზუსტებელი

M79.3          პანნიკულიტი, დაუზუსტებელი

M79.6          კიდურებში ტკივილი

M79.9          რბილი ქსოვილის დაავადება, დაუზუსტებელი

M80             ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტეხილობით

M80-M85  ძვლის სიმკვრივის და სტრუქტურის დარღვევა

M80-M94  ოსტეოპათიები და ქონდროპათიები

M81             ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტეხილობის გარეშე

M81.0          პოსტმენოპაუზური ოსტეოპოროზი

M81.4          წამლისმიერი ოსტეოპოროზი

M81.8          სხვა ოსტეოპოროზი

M81.8.0      ოსტეოპოროზი, მოხუცებულების

M81.9          ოსტეოპოროზი, დაუზუსტებელი

M82             ოსტეოპოროზი, დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M82.1          ოსტეოპოროზი, ენდოკრინული დარღვევების დროს

M82.8          ოსტეოპოროზი, სხვა დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M82.8.0      ოსტეოპოროზი, ავთვისებიანი სიმისვნეების დროს

M83             ოსტეომალაცია, მოზრდილებში

M83.2          ოსტეომალაცია შეწოვის დარღვევის შედეგად

M83.3          ოსტეომალაცია მოზრდილებში არასაკმარისი კვების შედეგად

M83.9          ოსტეომალაცია მოზრდილებში, დაუზუსტებელი

M84             ძვლის მთლიანობის დარღვევა

M84.1          მოტეხილობის შეუხორცებლობა (ფსევდოართროზი)

M84.2          მოტეხილობის შენელებული შეხორცება

M85             ძვლის სიმკვრივის და სტრუქტურის სხვა დარღვევები

M85.3          ოსტეიტი მინერალური მარილების ჩალაგების შედეგად (მასკლეროზირებელი)

M85.9          ძვლის სიმკვრივის და სტრუქტურის დარღვევა, დაუზუსტებელი

M86             ოსტეომიელიტი

M86-M90  სხვა ოსტეოპათიები

M86.9          ოსტეომიელიტი, დაუზუსტებელი

M88             პედჯეტის დაავადება (ძვლების) (მადეფორმირებელი ოსტეიტი)

M89             ძვლების სხვა დაავადებები

M89.0          ალგონეიროდისტროფია

M89.5          ოსტეოლიზი

M89.9          ძვლების დაავადება, დაუზუსტებელი

M00-M99  კლასი XIII ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

M80-M94  ოსტეოპათიები და ქონდროპათიები

M86-M90  სხვა ოსტეოპათიები

M90             ოსტეოპათიები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M91-M94  ქონდროპათიები

M93             სხვა ოსტეოქონდროპათიები

M93.9          ოსტეოქონდროპათია, დაუზუსტებელი

M94             ხრტილების სხვა დაზიანებები

M94.9          ხრტილის დაზიანება, დაუზუსტებელი

M95-M99  ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის სხვა დარღვევები

M999           საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დაავადებების დიაგნოსტიკა

N00              მწვავე ნეფროზული სინდრომი

N00-N08    გლომერული დაავადებები

N00-N99    კლასი XIV შარდსასქესო სისტემის დაავადებები

N03              ქრონიკული ნეფროზული სინდრომი

N04              ნეფროზული სინდრომი

N05              ნეფროზული სინდრომი, დაუზუსტებელი

N08              გლომერული დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N08.3           გლომერულური დაზიანება შაქრიანი დიაბეტის დროს

N10              მწვავე ტუბულოინტესტიციური ნეფრიტი

N10-N16    თირკმლების ტუბულოინტესტიციური დაავადებები

N11              ქრონიკული ტუბულოინტესტიციური ნეფრიტი

N12              ტუბულოინტესტიციური ნეფრიტი, დაუზუსტებელი როგორც მწვავე ან ქრონიკული

N13              ობსტრუქციული უროპათია და რეფლუქს-უროპათია

N13.5           შარდსაწვეთის გადახრა (მოკეცვა) და სტრიქტურა

N15              თირკმლების სხვა ტუბულოინტესტიციური დაავადებები

N15.1           თირკმელების და თირკმლისირგვლივი უჯრედისის აბსცესი

N15.9           თირკმლების ტუბულოინტესტიციური დაზიანებები, დაუზუსტებელი

N17              თირკმლის მწვავე უკმარისობა

N17-N19    თირკმლის უკმარისობა

N18              თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა

N19              თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

N20              თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები

N20-N23    შარდკენჭოვანი დაავადება

N20.2           თირკმლების კენჭები შარდსაწვეთის კენჭებთან ერთად

N23              თირკმლის კოლიკა, დაუზუსტებელი

N25              დარღვევები, რომლებიც ვითარდება თირკლის არხების დისფუნქციის შედეგად

N25-N29    თირკმლის და შარდსაწვეთის სხვა დაავადებები

N25.0           თირკმლისმიერი ოსტეოდისტროფია

N25.1           ნეფროგენული უშაქრო დიაბეტი

N28              თირკმლის და შარდსაწვეთის სხვა დაავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

N28.9           თირკმლის და შარდსაწვეთის დაავადება, დაუზუსტებელი

N30              ცისტიტი

N30-N39    საშარდე სისტემის სხვა დაავადებები

N30.0           მწვავე ცისტიტი

N30.1           ინტერსტიციული ცისტიტი (ქრონიკული)

N30.2           სხვა ქრონიკული ცისტიტი

N30.4           სხივისმიერი ცისტიტი

N30.8           სხვა ცისტიტები

N31              შარდის ბუშტის ნერვულ_კუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

N31.1           რეფლექტორული შარდის ბუშტი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

N31.2           შარდის ბუშტის ნეიროგენული სისუსტე, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

N31.8           შარდის ბუშტის სხვა ნერვულ-კუნთოვანი დისფუნქციები

N33              შარდის ბუშტის დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N34              ურეთრიტი და ურეთრალური სინდრომი

N34.1           არასპეციფიური ურეთრიტი

N34.2           სხვა ურეთრიტები

N37              ურეთრის დაზიანებები  დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N37.0           ურეთრიტი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N39              შარდგამომყოფი სისტემის სხვა დაავადებები

N39.0           შარდგამომყოფი სისტემის ინფექციები დაზუსტებული ლოკალიზაციის გარეშე

N39.3           უნებლიე შარდგამოყოფა

N39.4           შარდის შეკავების სხვა დაზუსტებული სახეები

N39.9           შარდგამომყოფი სისტემის დარღვევა, დაუზუსტებელი

N40              წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია

N40-N51    მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაავადებები

N41              წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები

N41.0           მწვავე პროსტატიტი

N41.1           ქრონიკული პროსტატიტი

N41.9           წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი დაავადება, დაუზუსტებელი

N43              ჰიდროცელე და სპერმატოცელე

N45              ორქიტი და ეპიდიდიმიტი

N45.9           ორქიტი, ეპიდიდიმიტი და ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესის მოხსენიების გარეშე

N46              მამაკაცის უნაყოფობა

N48              სასქესო ასოს სხვა დაავადებები

N48.1           ბალანოპოსტიტი

N48.4           იმპოტენცია ორგანული წარმოშობის

N48.6           ბალანიტი

N49              მამაკაცის სასქესო ორგანოების ანთებითი დაადადებები, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებულნი სხვა რუბრიკებში

N40-N51    მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაავადებები

N50              მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა დაავადებები

N50.8           მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა დაზუსტებული დაავადებები

N50.8.0       კლიმაქსი მამაკაცებში

N50.8.1       პოსტკასტრაციული სინდრომი

N50.8.2       სტარმატორეა

N50.9           მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაავადება, დაუზუსტებელი

N51              მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაზიანებები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N51.2           ბალანიტი დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N60              სარძევე ჯირკვლი კეთილთვისებიანი დისპლაზია

N60-N64    სარძევე ჯირკვლის დაავადებები

N60.1           დიფუზური კისტოზური  მასტოპათია

N61              სარძევე ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები

N62              სარძევე (მკერდის) ჯირკვლის ჰიპეტროფია

N64              სარძევე ჯირკვლის სხვა დაავადებები

N64.0           დვრილის ნახეთქი და ფისტულა

N64.4           მასტოდინია

N64.9           სარძევე ჯირკვლის დაავადება, დაუზუსტებელი

N70              სალპინგიტი და ოოფორიტი

N70-N77    ქალის მენჯის ორგანოების ანთებითი დაავადებები

N70.1           ქრონიკული სალპინგიტი და ოოფორიტი

N71              საშვილისნოს ანთებითი დაავადებები, საშვილოსონოს ყელის გარდა

N71.0           საშვილოსნოს მწვავე ანთებითი დაავადებები

N71.1           საშვილოსნოს ქრონიკული ანთებითი დაავადებები

N72              საშვილოსნოს ყელის ანთებითი დაავდებები

N73              ქალის მენჯის ორგანოების სხვა ანთებითი დაავადებები

N73.2           პარამეტრიტი და მენჯის ცელულიტი, დაუზუსტებელი

N73.8           ქალის მენჯის ორგანოების სხვა დაზუსტებული ანთებითი დაავადებები

N73.9           ქალის მენჯის ორგანოების ანთებითი დაავადებები, დაუზუსტებელი

N74              ქალის მენჯის ორგანოების ანთებითი დაავადებები, პათოლოგიებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N74.2           ქალის მენჯის ორგანოების ანთებითი დაავადებები, გამოწვეული სიფილისით

N74.3           ქალის მენჯის ორგანოების გონოკოკური ანთებითი დაავადებები

N74.4           ქალის მენჯის ორგანოების ანთებითი დაავადებები, გამოწვეული ქლამიდიებით

N76              საშოს და ვულვის სხვა ანთებითი დაავადებები

N76.5           საშოს დაწყლულება

N77              საშოს და ვულვის ანთება და დაწყლულება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N77.1           ვაგინიტი, ვულვიტი და ვულვოვაგინიტი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

N80              ენდომეტრიოზი

N80-N98    ქალის სასქესო ორგანოების არაანთებითი დაავადებები

N80.9           ენდომეტრიოზი დაუზუსტებელი

N83              საკვეცხის, საშვილოსნოს მილის და საშვილოსნოს განიერი იოგის არაანთებითი დაავადებები

N83.2           საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები

N84              ქალის სასქესო ორგანოების პოლიპი

N84.1           საშვილოსნოს ყელის პოლიპი

N85              საშვილისნოს სხვა არაანთებითი დაავადებები, საშვილოსონოს ყელის გარდა

N85.0           ენდომეტრიუმის ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზია

N85.1           ენდომეტრიუმის ადენომატოზური ჰიპერპლაზია

N85.3           საშვილოსნოს სუბინვოლუცია

N86              საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი

N87              საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია

N88              საშვილოსნოს ყელის სხვა არაანთებითი დაავადებები

N89              საშოს სხვა არაანთებითი დაავადებები

N89.4           საშოს ლეიკოპლაკია

N00-N99    კლასი XIV შარდსასქესო სისტემის დაავადებები

N80-N98    ქალის სასქესო ორგანოების არაანთებითი დაავადებები

N90              ვულვის და შორისის სხვა  არაანთებითი დაავადებები

N90.5           ვულვის ატროფია

N91              მანსტრუაციის არარსებობა, იშვიათი და მწირი მენსტრუაციები

N91.1           მეორადი ამენორეა

N92              ჭარბი, ხშირი და არარეგულარული მენსტრუაციები

N92.1           ჭარბი და ხშირი მენსტრუაციები არარეგულარული ციკლის თანხლებით

N92.2           ჭარბი მენსტრუაციები პუბერტალურ პერიოდში

N92.3           ოვულატორული სისხლდენები

N92.4           ჭარბი სისხლდენები წინამენსტრუალურ პერიდში

N93              სხვა ანომალური სისხლდენები საშვილოსნოდან და საშოდან

N94              მტკივნეული და სხვა სახის მდგომარეობები, რომლებიც დაკავშირებულია ქალის სასქესო ორგანოებთან და მენსტრუალურ ციკლთან

N94.0           ტკივილები მენსტრუალური ციკლის შუაში

N94.1           დისპარეუნია

N94.3           პრედმენსტრუალური დაძაბვის სინდრომი

N94.4           პირველადი დისმენორეა

N94.5           მეორადი დისმენორეა

N94.6           დისმენორეა, დაუზუსტებელი

N94.9           მდგომარეობები, რომლებიც დაკავშირებულია ქალის სასქესო ორგანოებთან და მენსტრუალურ ციკლთან, დაუზუსტებელი

N95              მენოპაუზის დარღვევები და მენოპაუზასთან ახლო პერიოდის სხვა დარღვევები

N95.0           პოსტმენოპაუზური სისხლდენები

N95.1           მენოპაუზური და კლიმაქტერული მდგომარეობა ქალებში

N95.2           პოსტმენოპაუზური ატროფიული ვაგინიტი

N95.8           მენოპაუზური და პერიმენოპაუზური პერიოდის სხვა დაზუსტებული დარღვევები

N95.9           მენოპაუზური და პერიმენოპაუზური დარღვევები, დაუზუსტებელი

N96              ჩვეული მუცლის მოშლა

N97              ქალის უნაყოფობა

N97.0           ქალის უნაყოფობა, რაც დაკავშირებულია ოვულაციის არარსებობასთან

N97.9           ქალის უნაყოფობა, დაუზუსტებელი

N999            შარდსასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოსტიკა

N999.1        ჰისტეროსალპინგოგრაფია

N999.3        კომპიუტერული ტომოგრაფია

N999.4        უროგრაფია

O00-O08    ფეხმძიმობა აბორტული გამოსავლით

O00-O99    კლასი XV ორსულობა, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი

O01              ბუშტნამქერი

O01.9           ბუშტნამქერი, დაუზუსტებელი

O03              თვითნებური აბორტი

O04              სამედიცინო აბორტი

O05              აბორტის სხვა სახეები

O07              აბორტის Uუშედეგო ცდა

O07.1           უშედეგო სამედიცინო აბორტი გართულებული ხანგრძლივი ან დიდი მოცულობის სისხლდენებით

O08              გართულებები, გამოწვეული აბორტით, საშვილოსნოსგარე ან მოლიარული ორსულობით

O08.0           სასქესო გზების და მენჯის ორგანოების ინფექციები, გამოწვეული აბორტით, საშვილოსნოსგარე ან მოლიარული ორსულობით

O10-O16    შეშუპებები, პროტეინური და ჰიპერტენზიური დარღვევები ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში

O12              ორსულობით გამოწვეული შეშუპებები და პროტეინურია, ჰიპეტენზიის გარეშე

O12.0           ორსულობით გამოწვეული შეშუპებები

O14              ორსულობით გამოწვეული ჰიპერტენზია მნიშვნელოვანი პროტეინურიით

O14.9           პრეეკლამპსია (ნეფროპათია) დაუზუსტებელი

O15              ეკლამფსია

O20              სისხლდენა ორსულობის ადრეულ პერიოდში

O20-O29    დედის სხვა დაავადებები, დაკავშირებული უპირატესად ორსულობასთან

O20.0           სახიფათო აბორტი

O21              ორსულთა ზედმეტად ღებინება

O22              ვენოზური გართულებები ორსულობის დროს

O22.0           ქვედა კიდურის ვენების ვარიკოზული გაგანიერება ორსულობის დროს

O22.4           ბუასილი ორსულობის დროს

O23              შარდსასქესო სისტემის ინფექცია ორსულობის დროს

O25              კვების უკმარისობა ორსულობის დროს

O30-O48    დედის სამედიცინო დახმარება ნაყოფის, ამნიონური ღრუს მდგომარეობასთან და მშობიარობის შესაძლო გართულებებთან დაკავშირებით

O30-O48    დედის სამედიცინო დახმარება ნაყოფის, ამნიონური ღრუს მდგომარეობასთან და მშობიარობის შესაძლო გართულებებთან დაკავშირებით

O43              პლაცენტარული დარღვევები

O60              ნაადრევი მშობიარობა

O60-O75    მშობიარობის და მშობიარობის გადაწყვეტის გართულებები

O62              სამშობიარო მოქმედებების (სამშობიარო ჭინთვები) დარღვევები

O62.2           სამშობიარო მოქმედებების სისუსტის სხვა სახეები

O62.3           დაჩქარებული (სწრაფი) მშობიარობა

O62.4           საშვილოსნოს ჰიპერტონული, არაკოორდირებული და გახანგრძლივებული შეკუმშვა

O62.9           სამშობიარო მოქმედებების დარღვევა, დაუზუსტებელი

O67              მშობიარობა და მშობიარობის გადაწყვეტა, გართულებული სისხლდენებით მშობიარობისას, რომლების კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

O60-O75    მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი გართულებები

O71              სხვა სამეანო ტრამვები

O71.0           საშვილოსნოს გახეთქვა მშობიარობის დაწყებამდე

O71.1           საშვილოსნოს გახეთქვა მშობიარობის დროს

O72              მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა

O80-O84    მშობიარობის გადაწყვეტა (გამოსავალი)

O85              მშობიარობის შემდგომი სეფსისი

O85-O92    გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია უპირატესად მშობიარობის შემდგომ პერიოდთან

O86              სხვა  მშობიარობის შემდგომი ინფექციები

O00-O99    კლასი XV ორსულობა, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი

O85-O92    გართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია უპირატესად მშობიარობის შემდგომ პერიოდთან

O90              გართულებები მშობიარობის შემდგომ პერიოდში, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

O90.8           სხვა გართულებები მშობიარობის შემდგომ პერიოდში, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

O91              სარძევე ჯირკვლის ინფექციები, დაკავშირებული ბავშვის დაბადებასთან

O91.1           სარძევე ჯირკვლის აბსცესი, დაკავშირებული ბავშვის დაბადებასთან

O92              სარძევე ჯირკვლის სხვა ცვლილებები და ლაქტაციის დარღვევები, დაკავშირებული ბავშვის დაბადებასთან

O92.1           დვრილის ნახეთქი, დაკავშირებული ბავშვის დაბადებასთან

O92.3           აგალაქტია

O92.4           ჰიპოგალაქტია

O92.6           გალაქტორეა

O92.7           ლაქტაციის სხვა დაუზუსტებელი დარღვევები

O95-O99    სხვა სამეანო მდგომარეობები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

O99              დედის სხვა დაავადებები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში, მაგრამ ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და მშობიარობის შემდგომ პერიოდს

O99.0           ანემია, რომელიც ართულებს ორსულობას, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდს

P00               ნაყოფის და ახალშობილი დაზიანება, განპირობებული დედის მდგომარეობით, რომლებიც შესაძლებელია არ იყოს დაკავშირებული ჭეშმარიტ ორსულობასთან

P00-P04      ნაყოფის და ახალშობილის დაზიანება, განპირობებული დედის მდგომარეობით, აგრეთვე ორსულობის, მშობიარობის და Mმშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებებით

P00-P96      კლასი XVI ზოგიერთი მდგომარეობები, რომლებიც ვითარდება პერინატალურ პერიოდში

P00.4           ნაყოფის და ახალშობილის დაზიანება, განპირობებული დედის კვების დაღვევებით

P02               ნაყოფის და ახალშობილის დაზიანება, განპირობებული გართულებებით პლაცენტის, ჭიპის და სანაყოფე გარსების მხრიდან

P02.2           ნაყოფის და ახალშობილის დაზიანება, განპირობებული პლაცენტის დაუზუსტებელი და სხვა მორფოლოგიური და ფუნქციონალური ანომალიებით

P05               ნაყოფის ზრდაში შეფერხება და კვების უკმარისობა

P05-P08      დარღვევები, რომლებიც დაკავშირებულია გახანგრძლივებულ ორსულობასთან და ნაყოფის სიგრძესთან

P07               დარღვევები, რომლებიც დაკავშირებულია ორსულობის ხანგრძლივობის შემცირებასთან და დაბადებისას სხეულის მცირე მასასთან, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

P10               ქალას შიდა ქსოვილების გასკდომა და სისხლდენები, სამშობიარო ტრამვის შედეგად

P10-P15      სამშობიარო ტრამვა

P20               მუცლად ყოფნის პერიოდის ჰიპოქსია

P20-P29      სუნთქვის და გულ-სისხლძარღვთა დარღვევები, დამახასიათებელი პერინატალური პერიოდისთვის

P21               ასფიქსია მშობიარობის დროს

P22               სუნთქვითი დაღვევები ახალშობილებში (დისტრესი)

P35-P39      ინფექციური დაავადებები, რომლებიც სპეციფიურია პერინატალური პერიოდისთვის

P36               ახალშობილთა ბაქტერიული სეფსისი

P39               სხვა ინფექციური დაავადებები, რომლებიც სპეციფიურია პერინატალური პერიოდისთვის

P39.1           კონიუნქტივიტი და დაკრიოცისტიტი ახალშობილებში

P39.9           ინფექცია, რომელიც სპეციფიურია პერინატალური პერიოდისთვის, დაუზუსტებელი

P50-P61      ნაყოფის და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები

P55               ნაყოფის და ახალშობილის ჰემოლიზური დაავადება

P59               ნეონატალური სიყვითლე, განპირობებული სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზებით

P59.9           ნეონატალური სიყვითლე, დაუზუსტებელი

P50-P61      ნაყოფის და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები

P61               სხვა პერინატალური ჰემატოლოგიური დარღვევები

P61.2           დღენაკლთა ანემია

P75-P78      ნაყოფის და ახალშობილის საჭმლის  მომნელებელი სისტემის დარღვევები

P78               საჭმლის  მომნელებელი სისტემის სხვა დარვევები პერინატალურ პერიოდში

P78.3           არაინფექციური დიარეა ახალშობილებში

P00-P96      კლასი XVI ზოგიერთი მდგომარეობები, რომლებიც ვითარდება პერინატალურ პერიოდში

P90-P96      სხვა დარღვევები, რომლებიც ვითარდება პერინატალურ პერიოდში

P91               ცერებრალური სტატუსის სხვა დარღვევები ახალშობილში

P91.0           თავის ტვინის იშემია

P92               ახალშობილის კვების პრობლემები

P92.0           ახალშობილთა ღებინება

P92.1           ახალშობილის ამორწყევა და რუმინაცია

P96               სხვა დარღვევები, რომლებიც ვითარდება პერინატალურ პერიოდში

P96.4           ორსულობის შეწყვეტა, ზემოქმედება ნაყოფზე და ახალშობილზე

Q00-Q99    კლასი XVII თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები), დეფორმაციები და ქრომოსომული დაღვევები

Q10-Q18    თვალის, ყურის, სახის და კისრის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q15              თვალის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q15.0           თანდაყოლილი გლაუკომა

Q18              სახის და კისრის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q18.6           მაკროქეილია

Q20-Q28    სისხლის მიმოქცევის სისტემის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q21              გულის ძგიდის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q21.3           ფალოს ტეტრადა

Q22              ფილტვის და სამკარიანი სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q22.4           სამკარიანი სარქვლის თანდაყოლილი სტენოზი

Q23              აორტალური და მიტრალური სარქვლების თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q23.0           აორტალური სარქვლის თანდაყოლილი სტენოზი

Q23.2           თანდაყოლილი მიტრალური სტენოზი

Q30-Q34    სასუნთქი ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q33              ფილტვის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q33.6           ფილტვის ჰიპოპლაზია და დისპლაზია

Q38-Q45    საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q38-Q45    საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q40              კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზედა ნაწილის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q40.1           დიაფრაგმის საყლაპავის ხვრელის თანდაყოლილი თიაქარი

Q44              ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და ღვიძლის თანდაყოლილი ანომალიები (განვითარების მანკები)

Q44.2           ნაღვლის სადინრების ატრეზია

Share this...Share on Facebook
Facebook