აბეტალიპოპროტეინემია

აბეტალიპოპროტეინემია – ბეტალიპოპროტეინის უკმარისობა ნაწლავის კედლში, რაც იწვევს მალაბსორბციას (კუჭ – ნაწლავის ტრაქტიდან საკვები ნივთიერებების აუთვისებლობა), სტეატორეას (ცხიმის გამოყოფა განავალთან), ატაქსიას (მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა), ნისტაგმს (თვალის უნებლიე, რიტმული ორფაზიანი მოძრაობა).